SOS beheert ‘rode telefoon’ per april 2019

Bij calamiteiten of rampen in het buitenland, waarbij acht of meer Nederlanders betrokken zijn, rinkelt de ‘rode telefoon’. Deze is bij toerbeurt in beheer bij een van de vier grote alarmcentrales in Nederland. Die neemt op zo’n moment de coördinatie van de hulpverlening op zich. Vanaf april 2019 is SOS International weer aan de beurt.

‘Wij zijn tevreden met deze roulerende werkwijze’, zegt Directeur CED Assistance Marcel van der Meulen. “Eén alarmcentrale heeft tenslotte sneller inzicht in de situatie waardoor gedupeerden snel en slagvaardig geholpen kunnen worden. Als coördinerende alarmcentrale brengen we de omvang van de calamiteit in kaart en alle betrokkenen. Daarna leggen we contact met ziekenhuizen, de Nederlandse ambassade in het gebied en buitenlandse partners. Het is vervolgens de taak van onze mensen om empathisch en meelevend gedupeerden en hun naasten telefonisch te woord te staan. Tegelijkertijd moeten ze oplossingsgericht en daadkrachtig een hulpverleningsteam op de plek van de calamiteit aansturen.”

 

Bij de foto de overhandiging van de Rode telefoon aan Eurocross, de huidige ‘drager’ van de Rode telefoon