Socotec neemt Hanselman Groep over en breidt haar geografische dekking in Nederland uit

De SOCOTEC Groep, een toonaangevend bedrijf in risicobeheer van gebouwen en infrastructuur, versterkt haar internationale aanwezigheid met haar eerste overname in Nederland. Met de overname van Hanselman Groep (haar 29e overname sinds 2016) vestigt SOCOTEC zich in Nederland en ontwikkelt het haar internationale groei verder, met een bestaande aanwezigheid in 23 landen.

De SOCOTEC Groep heeft haar internationale aanwezigheid versterkt in directe afstemming op haar strategie en externe ontwikkeling en groei in Groot-Brittannië, de VS, Duitsland, Italië en Frankrijk. Bij de Hanselman Groep, opgericht in 1984, werken zo’n 120 mensen en heeft een omzet van 12 miljoen euro. Het is een marktleider in risicobeheer in de bouwsector en sluit aan bij de strategische scope van de SOCOTEC Groep, die de ambitie heeft om de groeiende uitdagingen van milieu-, energie-, regelgevings- en digitale transities in de bouw- en infrastructuursectoren aan te gaan.

De Hanselman Groep biedt drie soorten diensten aan:

– Technische expertise voor schadegevallen in de Bouw, Infrastructuur, Vastgoed en Transport & Techniek, voornamelijk werkend voor aannemers, hun opdrachtgevers als vastgoedbeleggers & -ontwikkelaars, publieke organisaties en last but not least de verzekeringssector.

– Risicobeheer voor de bouwsector, risico-impactanalyse, bouwkundige rapportage en monitoring.

 – Technische inspecties, onderhoudsplannen, taxaties voor vastgoedeigenaars en de verzekeringssector.

De Nederlandse markt is bijzonder aantrekkelijk voor SOCOTEC Group vanwege:

 – de voorziene groei van de bouw, zoals woonwijken om aan het structurele tekort aan huizen te voldoen;

– de toegenomen wettelijke vereisten voor risicobeheer en -beheersing in de bouw, met name voor onze klanten en de verzekeringsmarkt;

– de uitdagingen voor de klanten van de overdracht van hun risico’s aan de verzekeringssector.

Hervé Montjotin, CEO van de SOCOTEC Groep, verklaarde: “De uitbreiding in Nederland maakte deel uit van onze strategische routekaart voor 2024 en is een logische aanvulling op onze posities in de buurlanden (Duitsland, België en Groot-Brittannië), waar we al solide en erkende activiteiten hebben. Onze Europese experts en teams van de Hanselman Groep zullen in staat zijn om technische synergiën te ontwikkelen, met name op het gebied van monitoring. In een uiterst competitieve vastgoedmarkt met toenemende verzekeringseisen, en in een land met natuurlijke risico’s die eigen zijn aan zijn geografie en geologie (hydrologische risico’s, aardbevingen in de regio Groningen in het bijzonder), hebben wij vertrouwen in de waarde die door deze fusie met onze groep wordt gecreëerd. Bovendien combineren het professionalisme, de ondernemerscultuur en de hoge stabiliteit van het management van Hanselman uitstekend met de cultuur van de SOCOTEC Groep.”

In een aanvulling schrijft Hanselman Groep: “Met ingang van 30 juli jl. zijn door de eigenaren alle aandelen overgedragen aan het internationale ingenieursbureau Socotec. Socotec opereert wereldwijd in 23 landen met circa 10.000 medewerkers en heeft het hoofdkantoor in Frankrijk (Parijs). Met de aankoop van Hanselman Groep zet Socotec een belangrijke eerste stap in de Nederlandse markt.

Door de overname is er voor Hanselman Groep een volgende stap gezet in de verdere ontwikkeling van onze diensten op het gebied van Risico Management, Beheersmaatregelen en Claims. De verkoop aan Socotec bekrachtigt onze visie en strategie die wij sinds jaren succesvol voeren en is dan ook een logische en juiste stap voor de toekomst van onze prachtige organisatie en medewerkers.
 
Onze organisatie zal tot in lengte van jaren zelfstandig onder de huidige directie (Bart Verhagen (Financieel), Fred van der Zee (Expertise & Inspecties) en Robert Hanselman (Bouwrisico Management) blijven opereren. Edwin Hanselman en Ferry van der Kwaak blijven voorlopig in de rol van adviseur en voor specifieke projecten betrokken.   

Voor vragen en/of verdere toelichting kun u terecht bij de voor u bekende leden van onze directie, het accountteam en/of het managementteam.”