Smartengeldgids constateert ‘voorzichtige’ stijging smartengeldbedragen

Uit de verzamelde uitspraken van rechters in smartengeldzaken valt een voorzichtig stijgende lijn af te leiden in de hoogte van de toegewezen bedragen. In het recent verschenen ANWB Smartengeldboek – een standaardwerk voor de juridische wereld – zijn rechterlijke uitspraken over smartengeld bewerkt en verzameld. In de versie van 2018 staan ruim 100 nieuwe uitspraken.Daarnaast valt ook nu weer de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren.

Het ANWB Smartengeldboek bevat ca. 2.200 uitspraken, en is al bijna 60 jaar een uitgave van ANWB Verkeersrecht. Het is het standaardwerk voor de eenduidige en eerlijke bepaling van de hoogte van het smartengeld. Ruim 1.800 advocaten, letselschadebehandelaars, verzekeraars en rechters maken gebruik van het boek. Daarnaast wordt de online database veelvuldig geraadpleegd door de abonnees. De site telt ruim 5.000 sessies per maand, waarbij in totaal tussen de 35.000 en 50.000 pagina’s worden bezocht. Het inleidend artikel van het nieuwe ANWB Smartengeldboek is geschreven door prof. mr. Siewert Lindenbergh. Hij neemt de lezer mee in het waarom, het wanneer en de hoogte van het smartengeld.