Seminar CMS, Aon en Cunningham Lindsey: Productaansprakelijkheid: ‘Op naar een duurzaam perspectief!’ 

0

Op donderdagmiddag 1 februari 2018 organiseert advocatenkantoor CMS in Utrecht samen met makelaar Aon en expertisebureaus Cunningham Lindsey het jaarlijkse seminar Productaansprakelijkheid met als titel ‘‘Productveiligheid: Op naar een duurzaam perspectief!’. De bijeenkomst vindt van 13.00 tot 16.45 uur plaats in het kantoor van CMS in Utrecht.

In een toelichting op het thema zegt CMS: “Voedselveiligheid en productveiligheid raakt iedereen. De Fipronil-affaire staat nog vers in ons geheugen. Een hele sector werd er zwaar door getroffen. Het maakte consumenten onzeker over het potentiële gevaar van de besmette eieren. Een zaak als deze maakt vragen actueel als wanneer ben je gehouden tot een recall over te gaan, is dat gedekt onder een verzekering en welke rol speelt de NVWA in dit geheel? Maar ook, is er een mogelijkheid om vooraf maatregelen te treffen, zodat in geval van een onveilig product de financiële gevolgen beperkt kunnen blijven?Met elkaar willen we tijdens dit seminar de dialoog aangaan om te onderzoeken op welke wijze bedrijven (sectoren), verzekeraars en de toezichthouder de praktijk beter op de behoefte kunnen laten aansluiten.”

Het seminar zal met een plenaire sessie worden geopend door toezichthouder Rudy Nieuwenhuis van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij zal een toelichting geven op systeemtoezicht, een project van de NVWA, dat gericht is op preventie in samenwerking met de ondernemer. Daarna volgen drie workshops, waarvan de deelnemers er twee kunnen volgen.

Workshop 1: “De Fipronil-affaire, een illustratieve casus”

Tef Tevonderen (Cunningham Lindsey), senior schade-expert gespecialiseerd in productaansprakelijkheids- en recallschades, zal aan de hand van de Fipronil-casus ingaan op een aantal aspecten van gezondheidsgevaar, aansprakelijkheid, verzekeringsdekking en schadevaststelling.

Workshop 2: “Risk management beleid”

Frank Kappers (Aon, Claims Specialist Aon Risk Solutions), zal zijn gehoor meenemen in de recente ontwikkelingen met betrekking tot recall, zowel op het gebied van schadeafwikkeling als ook de huidige verzekeringsmogelijkheden. Welke knelpunten ziet Aon o.a. aan de hand van de Fipronil casus en andere praktijkgevallen bij het afsluiten en de schadeafwikkeling? Hoe kan hier met een adequaat risk management-beleid beter op worden ingespeeld inspelen en waar moet op worden gelet bij het afsluiten van een recallverzekering of bij een onverhoopte recallschade?

Workshop 3: “Schadebeperkende maatregelen”

Eva Schothorst-Gransier en Bas Baks (CMS, advocaten), gaan in op het contractueel mitigeren van de recallrisico’s, mede in het licht van de productbewakingsplicht. Welke maatregelen zijn verplicht, welke processen kun je vooraf inregelen, welke afspraken maak je met toeleveranciers, distributeurs en afnemers? Ook onderwerpen als waar moet je op letten als je een verzekering wilt afsluiten en hoe stel je je op richting de NVWA, komen aan bod.

In de workshops zal bovendien een stelling worden behandeld. Cunningham Lindsey, Aon, CMS Nederland en de NVWA zullen hierop plenair een terugkoppeling geven:

  • CMS:
De NVWA kan bijdragen aan een efficiënter proces en betere verzekerbaarheid.
  • Aon:
Een recall verzekering dekt de lading niet.
  • Cunningham Lindsey:
Een ongevaarlijk eindproduct waar abusievelijk een grondstof in is verwerkt die niet aan de normen voldoet, behoeft niet te worden teruggeroepen of vernietigd.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Laat een reactie achter