Seminar Branchegroep Personenschade NIVRE: Letselschade-professionals moeten waken voor vooringenomenheid

 

Is wat je ziet daadwerkelijk wat het is? Of is datgene wat je ziet eigenlijk iets dat je verwacht te zien. De Branche Personenschade van het NIVRE organiseerde op donderdag 23 november jl. in Corpus in Oegstgeest een seminar met als titel ‘What you see is what you get!, ’waarin de aanwezige letselschadeprofessionals een spiegel kregen voorgehouden. Met als boodschap: waak in uw dagelijks werk bij de zoektocht naar de waarheidsvinding voor vooringenomenheid, aannames en  vooroordelen!

Volgens dagvoorzitter Chris van Dijk (Kennedy van der Laan) is iedereen subjectief en neemt vooringenomen standpunten is. “Met alle risico’s van dien voor uw werk als letselschade-expert. De les van vandaag is dan ook dat we voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies. Voorts is het van groot belang om ons te realiseren dat onderzoek uitwijst dat ons geheugen slecht is en dat verklaringen, zeker jaren na dato vaak, beperkt van waarde zijn.” Een ander verbeterpunt is volgens hem de manier van verhoren, die volgens hem in rechte vaak niet goed genoeg is. “Daardoor wordt de waarheid niet zo maximaal mogelijk achterhaald. Ook is  de schriftelijke weergave van het besprokene minder volledig dan wenselijk.”

Theorie-geladen

Prof. dr. Ton Derksen,  voormalig hoogleraar wetenschapsfilosofie en auteur het boek over de zaak Lucia de Berk, zette met zijn vaak controversiële, maar wetenschappelijk onderbouwde  standpunten de aanwezige letselschadeprofessionals continu aan het denken over hun rol en aanpak en wees hij op valkuilen bij het zoeken en zien van informatie en het duiden van waarnemingen. “Wat  we vinden is mede bepaald door zoekschema; zoeken is dus altijd gericht en daarmee ingeperkt door de zoekvraag. Het beperkt bovendien de dingen die vindt”, aldus Derksen, volgens wie ook  handschriftdeskundigen en DNO-onderzoekers ksoms ‘gekleurd’ naar een zaak kijken.  “Kennis kleurt dus de uitkomst van wat we zien. En tegen die theorie, die verwachting, moet je je dus verweren! Dat gaat beter naarmate je je meer van je eigen theorie bewust bent. Soms moet je bewust een alternatieve theorie inzetten om de dingen anders (beter?) te zien.”

Medisch specialistische expertise

Dinesh Kaulesar Sukul, o.a. medisch adviseur Cunningham Lindsey, stelde dat de medische expertise meer gericht is op feitenvinding, context en erkenning van de betrokkene. Hij gaf de aanwezigen de goede raad afstand te nemen en goed te luisteren naar wat de ander te vertellen hebt. “Soms is het beter als expert/medisch onderzoeker je mond te houden en de ander aan het woord te laten. Daar komt soms meer uit dan op de antwoorden op al je vragen.” Als valkuilen voor een specialistisch medisch onderzoek noemde hij het hebben van blinde vlekken en het uitgaan van stereotyperingen,  vooroordelen en een onjuiste causaliteit. Hij  besloot zijn presentatie met een live informatief gesprek met een letselslachtoffer waarin hij op een open manier inging  om de aard en de ernst van het letsel te kunnen beoordelen. “Het voordeel van een dergelijke aanpak, waarbij je je vooraf niet inleest in het dossier, is dat je niet vooringenomen en  bevooroordeeld te werk uitgaat. Dat bevordert de objectiviteit. De keerzijde daarvan is dat het slachtoffer het als negatief kan ervaren dat je je vooraf niet in zijn situatie hebt verdiept en daardoor het gevoel krijgt dat je zijn of haar situatie niet serieus neemt.”

Veranderende rol

Maarten van der Linden, voorzitter Branchebestuur Personenschade van het NIVRE, benadrukte de gevolgen van de veranderende en vooral ook complexer wordende letselschaderegelingsmarkt voor de rol van de personenschade-expert. “We moeten van steeds meer zaken op de hoogte zijn: actuele kennis, fiscale wetgeving, jurisprudentie, medische ontwikkelingen, psychologie, nieuwe privacyregels en het gedrag van mensen. Daardoor komen we als beroepsgroep nóg meer onder een vergrootglas te liggen.” Voor het NIVRE is dit volgens hem aanleiding geweest om de opleiding te moderniseren en het systeem van permanente educatie (PE)verder te verzwaren. “Zo gaat er na afloop van PE-bijeenkomsten via multiple choice een kennistoets worden gehouden over de inhoud ervan en gaat de Branchegroep Personenschade schade een proef doen met intervisie, een zelfhulpmethode  waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk.” In het deze week verschijnende digitale magazine van Risk & Business staat een uitgebreider verslag van het seminar.