Sedgwick’s latest European product recall index report: Aantal recalls Europese producten blijft stijgen naarmate toezicht door de regelgevende instanties in alle sectoren toeneemt

 

Het terugroepen van Europese producten in vijf belangrijke sectoren is in het eerste kwartaal van 2023 in totaal met 6,1% gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, volgens Sedgwick’s laatste European product recall index report. Na twee opeenvolgende jaren van toename van het totale aantal recalls , lijken deze gegevens over het eerste kwartaal dat 2023 op schema ligt om deze trend voort te zetten.

 

Het rapport analyseert recalls uit de sectoren auto’s, consumentenproducten, voedingsmiddelen en dranken, farmaceutica en medische hulpmiddelen en stelt vast dat het aantal uit de markt gehaalde consumentenproducten (18,4%), voedingsmiddelen en dranken (2,9%) en medische hulpmiddelen (6,8%) toeneemt en er gezamenlijk zorgen voor de stijging van het totale aantal gebeurtenissen. Zowel de auto- als de farmaceutische sector zag het aantal recalls  afnemen, met respectievelijk 2,6% en 17,3%.

 

Het indexrapport van Sedgwick gaat verder dan de gegevens en biedt een analyse van regelgevende activiteiten in het afgelopen kwartaal en voorspellingen voor het komende jaar. Regelgevers hebben zich gericht op milieukwesties, variërend van groene claims in verschillende productcategorieën tot het verminderen van de uitstoot van de automobielsector. Er worden veranderingen in de regelgeving verwacht voor zowel de medische hulpmiddelen- als de farmaceutische sector die tot doel hebben het bestaande regelgevingskader te moderniseren. Bedrijven die actief zijn in het VK en de Europese Unie zullen ook te maken krijgen met onzekerheid over de Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill van het VK, of “Brexit Freedoms Bill”, met name de sunset-clausules waardoor bepaalde regels automatisch zouden vervallen aan het einde van de jaar.

“Terwijl Europese bedrijven kampen met een toenemend aantal productrecalls, moeten ze zich ook aanpassen aan een steeds groter wordende lijst van wijzigingen in de regelgeving”, zegt Chris Occleshaw, international product recall consultant bij Sedgwick. “Nu consumenten meer aandacht besteden aan regelgevende activiteiten en meer verantwoordelijkheid en transparantie eisen van bedrijven, zullen de risico’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd, talrijker en duurder worden. Het aanvullen van bestaande riskmanagementprocessen met de steun van deskundige partners en een sterkere inzet voor pre-planning kan een grote bijdrage leveren aan het helpen van bedrijven bij het beschermen van hun reputatie en hun activiteiten.”

Download het rapport: European 2023 edition 1 recall index site