Sedgwick geeft nieuwsbrief uit over Brandregres


In haar ‘Blik op Regres-editie’ van oktober had Sedgwick de transportsector centraal staan. In de novembereditie  is de focus gericht op Brandregres. “Het is onze overtuiging dat onderzoek naar de (on)mogelijkheden van regres in een zo vroeg mogelijk stadium het meest efficiënt is. Direct kan dan worden beoordeeld welke feiten en omstandigheden van belang zijn om nader te onderzoeken”, aldus Sedgwick bij de introductie van het thema, waarin het meldt  dat bureau met 24 regresspecialisten  en haar internationaal netwerk voor opdrachtgevers meer dan 20 miljoen euro verhaald.

In de acht pagina’s tellende nieuwsbrief wordt onder meer het team voorgesteld en aangegeven welke (wettelijke) regelingen van belang zijn voor brandregres:  Subrogatie (art 7:962 BW), Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten (art. 6.197 BW) en Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr2014). “In Nederland zijn de mogelijkheden die een brandverzekeraar heeft om een schade op een derde te verhalen in de wet en op grond van onderlinge afspraken begrensd. Voor de goede orde; het gaat hier uiteraard niet alleen over schade als gevolg van brand, maar over alle schaden waarvoor een brandverzekeraar dekking biedt.”

Daarnaast wordt in een artikel mede aan de hand van een praktijkvoorbeeld aandacht besteed en verder aan regres bij een aanrijding, de contractuele relatie tussen verzekerde en veroorzaker,  het verhalen van kosten en de omkeringsregeling.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief: https://sedgwick.foleon.com/sedgwick-algemeen/tpa-blik-op-regres-november-2020/introductie/