Sedgwick Europese product recall index rapport : Aantal Europese voedselrecalls daalt met 4% in tweede kwartaal 2022

Sedgwick heeft zijn laatste European Product Recall Index Report gepubliceerd voor het tweede kwartaal voor 2022. De gegevens van de EU en het VK voor de categorie voeding en dranken meldden 1.151 terugroepacties, een daling van 4% ten opzichte van het eerste kwartaal.  Het nieuws komt nadat de Britse regering een strengere beperkingstermijn voor voedingsmiddelen en dranken met een hoog vet-, zout- of suikergehalte (HFSS) met een jaar uitstelt, te midden van aanhoudende wereldwijde tekorten in de toeleveringsketen.

In mei kondigde de Britse regering aan dat zij de beperkingen op multibuy deals met HFSS en gratis navulling van frisdrank zou uitstellen tot oktober 2023. Ook het verbod op televisiereclame voor HFSS-producten vóór 21.00 uur en betaalde online-advertenties werd uitgesteld. Deze beperkingen gaan nu in januari 2024 in.

De regering wijt het uitstel van de uitspraak aan de ongekende wereldwijde economische situatie, waaronder hoger dan verwachte wereldwijde energie- en goederenprijzen die hebben geleid tot hogere kosten die aan de consument worden doorberekend. De regering zal het uitstel gebruiken om het effect van de beperkingen op de kosten van levensonderhoud voor consumenten te evalueren en te controleren.

Desondanks gaan andere beperkingen nog steeds door volgens het oorspronkelijke tijdschema van oktober 2022. Deze omvatten regelgeving over waar HFSS-voedsel zich in winkels bevindt en waar het online gepromoot kan worden, wat ernstige gevolgen zal hebben voor website-eigenaren en verkopers van e-commerce.

“Deze gespreide regelgeving zal ernstige problemen opleveren voor onlinedetailhandelaren en zij zullen hun eigen planning en risicobeoordelingen moeten uitvoeren om te beslissen wanneer zij de nieuwe regels geleidelijk willen invoeren. Ze kunnen ze invoeren naarmate ze over 18 maanden van kracht worden en profiteren van de afnemende advertentiemogelijkheden of het proces vereenvoudigen en in één keer aan alle nieuwe voorschriften voldoen”, aldus Julie Ross, international business development director bij Sedgwick.

 Q2 2022 Highlights food-& beverage recalls:

  • Gegevens van de EU en het VK voor de categorie voeding en dranken meldden 1.156 terugroepacties in Q2 2022, een daling van 4% ten opzichte van Q1;
  • De belangrijkste oorzaak van de recalls  was ‘overige contaminatie’, goed voor 505 terugroepacties, 44% van alle incidenten. Zoals we in de afgelopen kwartalen hebben gezien, bleven aflatoxinen een veelvoorkomend probleem van “overige contaminaties’. Er waren 131 recalls mee gemoeid, vergelijkbaar met de 141 in het eerste kwartaal.
  • In het tweede kwartaal werden 231 recalls van levensmiddelen geregistreerd  als gevolg van bacteriële besmetting, waarmee dit de op één na meest voorkomende oorzaak voor recalls van levensmiddelen en dranken is . In 79% (182) van deze gevallen ging het om salmonella; .
  • Het aantal recalls in verband met niet-aangegeven allergenen steeg met meer dan 42% tot 81 in dit kwartaal, vergeleken met 57 terugroepacties in het eerste kwartaal van 2022;
  • Er waren 12 recalls voor CBD in voedingsmiddelen als een “ongeoorloofde stof”, plus twee terugroepingen voor THC om dezelfde reden en één voor CBD als een “ongeoorloofde nieuwe voeding”. Dit kan erop wijzen dat toezichthouders deze producten extra onder de loep nemen;
  • Groenten en fruit werden in het tweede kwartaal opnieuw het meest teruggeroepen, met 214 incidenten, al is dat een daling van 29% ten opzichte van het eerste kwartaal. Noten, notenproducten en zaden waren met 114 terugroepacties de op één na meest getroffen productcategorie, in lijn met de 114 acties van het vorige kwartaal. Dieetvoeding, voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen waren goed voor het derde hoogste aantal terugroepacties (96), gevolgd door kruiden en specerijen (91).
  • Nederland was voor het tweede achtereenvolgende kwartaal het land met de meeste terugroepacties voor levensmiddelen en dranken, 168 stuks. Zij werden gevolgd door Duitsland (140) en België (105). Het Verenigd Koninkrijk meldde 46 terugroepacties.

Andere belangrijke regelgeving

·         De regels betreffende de koolstof footprint van een fabrikant: Extended Producer Responsibility (EPR) veranderen. Sinds post-Brexit zijn de EU-wetten niet meer van toepassing en zullen verpakkingsproducenten verantwoordelijk zijn voor de volledige kosten van het beheer van het afval dat zij op de markt brengen. Dit zal gelden voor alle Britse organisaties die verpakkingen behandelen en leveren met een jaaromzet van 1 miljoen pond of meer en organisaties die meer dan 25 ton verpakking produceren in een kalenderjaar. Het Britse Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) en het Environment Agency hebben in juni een EPR-leidraad gepubliceerd met informatie over de vereisten en de manier waarop verpakkingsgegevens moeten worden vastgelegd, die vanaf 1 januari 2023 verplicht zullen zijn.

·         In maart heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd om de bescherming van geografische aanduidingen (GA’s) van de EU voor wijnen, gedistilleerde dranken en andere landbouwproducten uit te breiden. Voorbeelden hiervan zijn producten als Parmaham en Ierse whisky. Het doel van de wijzigingen is het gebruik van geografische aanduidingen door EU-producenten te bevorderen, de plattelandseconomieën te ondersteunen en het gastronomisch en cultureel erfgoed in stand te houden. De wijzigingen zouden de procedure voor de registratie van een GA vereenvoudigen, de bescherming van GA’s online vergroten en het voor producenten gemakkelijker maken om duurzaamheidskenmerken in hun productspecificaties te valideren.

Op 31 maart 2022 publiceerde de Britse Food Standards Agency (FSA) een lijst van bijzondere CBD-producten die verband houden met geloofwaardige nieuwe voedseltoepassingen (de CBD-productlijst). De productlijst is de eerste stap in een poging om een voorheen ongereguleerde markt in overeenstemming te brengen en de veiligheid van de consument te beschermen. In Engeland is het overtreden van de Novel Foods Regulation een strafbaar feit en overtreders kunnen een boete krijgen op grond van The Novel Foods (England) Regulations 2018. De nieuwe productenlijst is alleen relevant voor producten die als “voedsel” worden gecategoriseerd. Andere producten die CBD bevatten, zoals cosmetica, massageolie of een ander type toepassing, zijn vrijgesteld van de novel foods-verordeningen, maar kunnen onder andere algemene productveiligheids- of gezondheids- en veiligheidswetten vallen.

Om het laatste rapport te downloaden:  European product recall index report.