Sedgwick European Product Recall Index Report Q2 2022; Recalls Europese consumentenproducten dalen met 37%

Sedgwick heeft zijn nieuwste European Product Recall Index Report voor Q2 gepubliceerd. In alle sectoren van consumentenproducten daalde het totale aantal recalls in het VK en de EU in het tweede kwartaal met 37% tot 440 acties, vergeleken met 700 in het vorige kwartaal. Bij speelgoed daalde het aantal terugroepacties met 33%, de consumentenelektronica met 43% en de kleding met 28%. Deze gegevens volgen op talrijke regelgevende instanties die strengere regels inzake duurzaamheid, sancties en onaangekondigde onderzoeken voor grootschalige fabrikanten invoeren.

Dit voorjaar streefde het VK ernaar de regelgeving voor geavanceerde consumentenveiligheid te actualiseren en tegelijkertijd zijn journey naar netto nul te versnellen. Het Britse Office for Product Safety and Standards (OPSS) heeft de Code of Practice for Supporting Better Product Recalls (PAS 7100) bijgewerkt met het oog op een groeiende markt voor tweedehands producten. Het OPSS-rapport belichtte de blootstelling van het publiek aan bepaalde chemicaliën en allergenen, wat van cruciaal belang is aangezien Sedgwick-gegevens bevestigen dat ‘chemische risico’s’ veruit de belangrijkste oorzaak van recalls  waren, die verband hielden met 46% (203) van alle consumententerugroepingen.

Om de algemene afhankelijkheid van het land van niet-duurzame materialen te beperken, is de nieuwe Britse belasting op plastic verpakkingen nu van kracht, die geldt voor bedrijven die jaarlijks 10 ton plastic produceren dat niet voor minstens 30% wordt gerecycled. Producenten en detailhandelaren hebben het advies gekregen hun blootstelling te herzien en ervoor te zorgen dat alle verpakkingsmaterialen aan de nieuwe regels voldoen.

Q2 Terugroeping van consumentenproducten per sector:

In april kondigde de Britse regering aan dat de Competition and Markets Authority (CMA) nieuwe ingrijpende handhavingsbevoegdheden krijgt als onderdeel van een bredere reeks beleidshervormingen. Zodra deze hervormingen zijn afgerond, krijgen zij rechtstreekse handhavingsbevoegdheden, waaronder de mogelijkheid om consumenten schadevergoeding toe te kennen en boetes op te leggen voor inbreuken op de wetgeving inzake consumentenbescherming, in plaats van te vertrouwen op rechterlijke beslissingen. De mogelijke bedragen van de sancties zijn aanzienlijk, waaronder tot 10% van de wereldwijde omzet voor inbreuken op de consumentenbescherming of een boete tot 300.000 pond voor individuele personen.

Kledingfabrikanten worden nauwlettend in de gaten gehouden nadat uit onderzoek van advocatenkantoor RPC bleek dat een kwart van de klachten die het CMA ontving over ‘green-washing’ of misleidende milieuclaims, tussen 20 september 2021 en 4 april 2022 afkomstig was uit de modesector. In mei is de Europese Commissie begonnen met onaangekondigde inspecties bij modebedrijven in verschillende EU-lidstaten omdat zij vreest dat de bedrijven de kartelverbodswetten hebben overtreden.

Speelgoed

 • Het aantal recalls voor speelgoed in het VK en de EU is in het tweede kwartaal van 2022 met 33% gedaald tot 122. Dit is weliswaar een daling ten opzichte van het vorige kwartaal, maar nog steeds aanzienlijk meer dan de 81 terugroepacties in het tweede kwartaal van 2021;
 • Chemisch risico is  de meest voorkomende reden voor het terugroepen van speelgoed in het tweede kwartaal, met 49 gevallen. Op de tweede plaats kwam verstikkingsgevaar, dat verband hield met 39 recalls, een daling van 17% ten opzichte van het eerste kwartaal. Milieurisico’s waren goed voor negen terugroepacties van speelgoed in het tweede kwartaal;
 • Er waren 22 recalls voor speelgoedslijm, een aanzienlijke verandering ten opzichte van slechts drie terugroepacties in het eerste kwartaal. Plastic poppen werden genoemd in 10 trecalls in het tweede kwartaal, bijna de helft van het aantal in het vorige kwartaal. Speelgoed op batterijen was het op twee na meest teruggeroepen product, met negen gevallen;
 • Polen had de meeste meldingen met 37, een stijging van 68% ten opzichte van het vorige kwartaal. Oostenrijk kwam op de tweede plaats met 16 en Litouwen meldde in het tweede kwartaal 15 recalls  voor speelgoed. In het VK werden in het tweede kwartaal zes speelgoedartikelen teruggeroepen;
 • Van alle speelgoedrecalls  was van twee bekend dat het om namaakproducten ging. Voor 78 andere gevallen werd de status van namaakproduct als “onbekend” opgegeven.

Consumentenelektronica

 • De terugroepacties voor consumentenelektronica daalden met 43% tussen het eerste en tweede kwartaal, met 79 gevallen dit kwartaal. Dit is vergelijkbaar met de 81 recalls in het tweede kwartaal van 2021;
 • Het meest voorkomende risico was de kans op elektrische schokken, dat als zelfstandig risico aan 36 recalls  was gekoppeld. Wanneer andere factoren zoals brandwonden en vuur werden meegerekend, sprong het totaal naar 56 voorvallen. Als afzonderlijke oorzaak was milieurisico de tweede meest voorkomende reden voor het terugroepen van consumentenelektronica met 11 gevallen. Brandwonden werden slechts in twee recalls  als afzonderlijke oorzaak genoemd, maar wanneer ook andere factoren zoals brand en verwondingen worden meegerekend, stijgt het aantal gevallen tot 21;
 • Verlichtingssnoeren waren het meest teruggeroepen product, dat in het tweede kwartaal in 20 gevallen werd genoemd. Voedingen, plug-in energiebesparende apparaten, zakjes voor elektrisch warm water en USB-laders werden elk in verband gebracht met vier voorvallen. Dit betekent een daling van 50% in het aantal teruggeroepen USB-laders in vergelijking met het eerste kwartaal;
 • Hongarije was het land met de meeste meldingen met 22 gevallen, gevolgd door het VK met 12 (een daling van 73% ten opzichte van de 44 gevallen in het eerste kwartaal). Polen was derde met negen.

Kleding

 • De terugroepacties voor kleding in de EU en het VK daalden dit kwartaal met 28%, van 75 in het eerste kwartaal tot 54. Dit cijfer is vergelijkbaar met de 57 kledingrecalls in het tweede kwartaal van 2021;
 • Kinderkleding, waaronder jurken, jassen en broeken, was in het tweede kwartaal goed voor 23 van alle terugroepacties, oftewel 43%. Kunstnagels werden genoemd in 22 recalls, allemaal in verband met chemische risico’s. Chemicaliën waren het meest genoemde gevaar in het tweede kwartaal, met in totaal 30 gevallen (of 56%) in de hele sector;
 • Verwondingen waren de tweede meest voorkomende reden voor het terugroepen van kleding, met negen gevallen. Zeven recalls  hielden verband met het risico van wurging, waarmee dit de op twee na meest voorkomende oorzaak was in het tweede kwartaal;
 • Wat het aantal meldingen betreft, deed Roemenië er met 39 meer dan alle andere landen. België was een verre tweede met vijf meldingen en Duitsland met vier. In het VK werd in het tweede kwartaal slechts één kledingterugroeping gemeld, een dramatische verschuiving ten opzichte van de 22 van het vorige kwartaal;
 • Geen van de teruggeroepen kledingstukken werd als namaak aangemerkt, hoewel de status van 41 gevallen als onbekend werd vermeld

“Hoewel het aantal recalls voor consumentenproducten in het tweede kwartaal met bijna de helft is gedaald, moeten fabrikanten rekening houden met de nieuwe regelgeving waaraan zij nu zullen worden onderworpen”, aldus Chris Occleshaw, international product recall consultant bij Sedgwick.

“Het afgelopen kwartaal hebben de Europese autoriteiten en regelgevers het gebruik van plastic en chemicaliën hard aangepakt, naast inspanningen om greenwashing tegen te gaan. Dit zou consumentenmerken moeten aanmoedigen om de transparantie en zorgvuldigheid in de toeleveringsketen te verbeteren, om te voorkomen dat ongefundeerde greenwashingclaims  leiden tot hoge boetes”, voegde Occleshaw eraan toe.

Om het laatste rapport te downloaden:  European product recall index report