Schadeherstelbedrijven maken meer gebruik van gerecyclede onderdelen om verdere vertraging te voorkomen

Meer dan de helft van de autoschadeherstelbedrijven  hebben aangegeven dat ze meer niet-originele onderdelen gebruiken dan vorig jaar omdat reparaties steeds meer vertraging oplopen, al zijn sommige schadeherstellers op dat vlak nog steeds terughoudend, zo komt naar voren in het  APB Club’s State of the Industry Report.

In het rapport, dat voor het eerst dit jaar naar de booking delays  keek, werd opgemerkt dat 74% van de voertuigen binnen 2 weken voor reparatie werd aangemeld, maar dat de werkellijk de wachttijd veel langer uitviel met 67% die tot 6 weken nodig had om voor reparatie een afspraak te kunnen maken.  Ongeveer 7% van de reparaties had te maken met vertragingen van 13 weken of meer.

Dit is vooral te wijten aan de gemelde onderdelentekorten in de toeleveringsketen, die volgens twee derde van de ondervraagde schadeherstellers tussen 10% en 40% van hun werk uitmaken. Als gevolg daarvan zegt 79% van de schadeherstelbedrijven gerecycleerde onderdelen te monteren en zegt 74% meer groene onderdelen te gebruiken dan vorig jaar.

De beschikbaarheid van onderdelen (74%) en de tijd die het duurt voordat nieuwe onderdelen arriveren (68%) was de belangrijkste reden voor schadeherstelbedrijven om dit jaar groene onderdelen te gebruiken. Ter vergelijking: vorig jaar was het verzoek van de opdrachtgever (62%) en de beschikbaarheid van nieuwe onderdelen (61%) de belangrijkste reden voor schadeherstelbedrijven om groene onderdelen te gebruiken

 Hoewel een recordaantal schadeherstelbedrijven dit jaar op groene onderdelen is overgestapt, is de verhouding tussen hergebruikte onderdelen en het totale aantal onderdelen afgenomen. 15% van de schadeherstelbedrijven meldde dat ten minste 10% van zijn gebruikte onderdelen in 2022 werd hergebruikt, tegenover 17% van de schadeherstelbedrijven in 2021.

 Volgens Jim Loughran, CEO van e2e Total Loss Vehicle Management is het ‘verrassend wanneer onderdelentekorten zo’n groot deel van de schadeherstelwerkzaamheden’ treffen, maar gaf wel toe dat 60% van de respondenten meer niet-OE-onderdelen gebruikt dan in 2021 als gevolg van problemen met de beschikbaarheid van onderdelen.

Uit het rapport bleek dat 21% van de respondenten nooit gerecyclede onderdelen heeft gemonteerd en dat 26% het aantal gebruikte gerecyclede onderdelen het afgelopen jaar niet heeft verhoogd.Van degenen die de groene onderdelen niet gebruiken, noemt 61% een inconsistente kwaliteit als reden waarom zij geen gerecycleerde onderdelen gebruiken of hun gebruik ervan niet verhogen. De VRA UK Standard for Reclaimed Parts werd echter ingevoerd om een consistente kwaliteit te waarborgen.

Loughran benadrukte: “Autorecyclingbedrijven die geaccrediteerd zijn volgens de UK Standard worden jaarlijks gecontroleerd en moeten hun hergebruikte onderdelen op kwaliteit beoordelen en garanderen. Er moet meer worden gedaan om de gemelde problemen met de kwaliteitsconsistentie te begrijpen en dit zal ook worden voorgelegd aan de vergadering van de werkgroep in het nieuwe jaar.” Hij benadrukte dat de uitdagingen in de toeleveringsketen rond het gebruik van gerecycleerde onderdelen moeten worden aangepakt. Gerecycleerde onderdelen moeten een duurzame bron worden voor de hele reparatiesector.”

Maar volgens Jane Pocock, CEO van Copart UK & Ireland, toont het feit dat 79% van de respondenten verklaart groene onderdelen te hebben gemonteerd ‘duidelijk aan hoe serieus organisaties in de sector de klimaatcrisis nemen en zich ertoe verbinden te verminderen, hergebruiken en recycleren door de groei van groene onderdelen als onderdeel van hun ESG-strategieën aan te nemen en te ondersteunen.’