Schade-expert Mark Vos breidt dienstverlening Global P&C Loss Adjusting & Consultancy B.V uit met nieuwe service: Claims Settlements & Dispute Resolution

De ervaren schade-expert Mark Vos heeft de dienstverlening van zijn eerder dit jaar gestarte Global P&C Loss Adjusting & Consultancy B.V uit met een nieuwe service:   Claims Settlements & Dispute Resolution. “Voordat men het pad van Mediation, Arbitrage of Rechtbank opgaat, bieden wij een actieve en objectieve herbeoordeling van een vastgelopen dossier, wat mogelijk tot het vlottrekken of de afronding van een vastgelopen dossier zou kunnen leiden. Het is geen contra-expertise, maar de invulling van een mogelijkheid om een Second Opinion in een vastgelopen schadevaststellingsproces te realiseren”, licht Vos toe.

Hiervoor werkt hij nauw samen met zijn eveneens ervaren Duitse collega Ulrich Werwigk, advocaat en mediator. “Ulrich en ik hebben lastige dossiers weten op te lossen. Toen waren Ulrich Werwigk en ik nog werkzaam bij Swiss Re in München respectievelijk Crawford Central Eastern Europe & Eurasia in  Düsseldorf. Wij hebben dezelfde instelling om lastige dossiers op te willen lossen, waardoor wij in 2020 na ons beider pensioen in contact bleven en onze gemeenschappelijk ervaring en kennis in een samenwerking op dit gebied als product nu willen aanbieden.Het zullen Duitse of internationale dossiers zijn, maar het is een mogelijkheid om een second opinion voor te stellen alvorens de stap van Mediation, Arbitrage en Rechter te moeten nemen.”

Bij de regeling van (inter)nationale schades zeggen Vos en Werwigk geregeldte zien  dat  geschillenen conflicten resulteren in soms langdurige juridische geschillen. “In deze gevallen spelen economische, psychologische of andere aspecten van belang vaak een doorslaggevende rol wanneer partijen van mening zijn dat de geleverde dienst, product of schadevergoeding   niet overeenkomt met hun ideeën en verwachtingen dan wel doordat ze de relevante contracten niet begrijpen of anders interpreteren.”

,

Zij werken  onpartijdig en houden zich met de volgende zaken bezig:

• Het ondersteunen en bevorderen van de dialoog tussen partijen;

• Beoordeling en bespreking van de aspecten van een conflict, zowel die waarin de standpunten van betrokken partijen overeenkomsten dan wel van elkaar verschillen;

• Het winnen van vertrouwen en het in kaart brengen van de zaken die openstaan ​​voor dialoog;

• Het vinden en ontwikkelen van een potentiële overeenstemming

• Bevordering van creatieve benaderingen van inclusieve oplossingen en geschillenbeslechting

.Meer informatie over de nieuwe service is te vinden op de website van beide specialisten: www.globalpandc.com   en  www.schaden-mediation.de  

Ulrich Werwigk