Schade-expert en -jurist mr. Eric Horssius start als Ombudsman Schadeverzekeringen uit onvrede over functioneren Kifid  

 

Onvrede over het functioneren van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) heeft schade-expert en -jurist mr. Eric Horssius (Krantz & Polak Resolve) doen besluiten per 1 maart a.s. van start te gaan als Ombudsman Schadeverzekeringen. Hiermee wil hij zijn lange ervaring als schadedeskundige inzetten voor gedupeerden om schadegevallen voortvarend en in redelijkheid af te handelen.  De stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland en diens -onbezoldigd- Ombudsman, die zich speciaal richt op schade, problemen en klachten van verzekerden, beoogt de kwaliteit van een redelijk afwikkelingsmechanisme van schadeverzekeringen fors te verbeteren.

In een toelichting stelt Horssius: “Schadeverzekeringen zijn te veel doel op zichzelf geworden, maar behoren slechts individuele verzekerden en de nationale economie als smeerolie te ondersteunen. Vanwege door Chinese, Duitse, Amerikaanse, Britse enz. aandeelhouders gestelde rendementseisen, zijn de verzekeringspremies voor schadeverzekeringen 50% te hoog en worden schade-uitkeringen onredelijk beknot.  De kosten en de onzekerheid die daarvan het gevolg is kost de ‘BV Nederland’ jaarlijks miljarden Euro’s.”

De rol van schadeverzekeringen is in een ontwikkelde economie, zoals van Nederland, volgens Horssius van essentiële betekenis.” Die rol is moeilijk te overschatten, nu een beetje verschil in vertrouwen in verzekeringsdiensten -en met name de schadeafwikkeling- miljarden euro’s scheelt in het Bruto Nationaal Product. Opmerkelijk is dat schadeverzekeraars, ook volgens het Verbond van Verzekeraars, nauwelijks een voldoende scoren op het gebied van vertrouwen. Klanten geven aan dat dit onder meer komt doordat zij het gevoel hebben dat premies alleen maar stijgen, terwijl ze tegelijkertijd het gevoel hebben dat er steeds minder vergoed wordt. Daarboven bestaat er onvrede over de wijze en mogelijkheden om intelligent onderdeel te zijn van de schadeafwikkeling.  Er is ook argwaan over de wijze en mogelijkheden om klachten over de ‘plotseling gepresenteerde uitkomst of betaling’ te uiten.”

Vertrouwen

Bij diensten in het algemeen en verzekeringen in het bijzonder draait het volgens Horssius om vertrouwen. ‘Een schadeverzekering wordt door een verzekerde gesloten om pas jaren later te ondervinden wat zo’n overeenkomst waard is. Tijd om te herstellen of aan te passen, als de verzekerde inmiddels gedupeerde is geworden, is er dan niet meer. Alles lijkt dan af te hangen van de schadebehandeling door de verzekeraar. De gedupeerde verzekerde komt doorgaans op onbekend terrein en is tot flinke hoogte aangewezen op wat de schadebehandelaar aan informatie geeft. Dat gaat veelal goed. Maar als het verkeerd gaat –  en dat is onvermijdelijk scheelt het doorgaans flink in de portemonnee”, aldus Horssius, volgens wie geld overigens niet het primaire probleem is. “Veel ontevredenheid bestaat er ook over de bureaucratische, trage, oncreatieve en zelfs strafrechtelijk geladen wijze van schadebehandeling. De missie zit in het bewust maken van een nieuwe methode om schade te behandelen. Daarbij moeten gedupeerden in redelijkheid ontvangen wat hen toekomt.”