Ruim 80% van de onderzochte organisaties kwam afgelopen twee jaar in aanraking met financieel-economische criminaliteit

In een onderzoek onder Nederlandse organisaties geeft 83 procent aan in de afgelopen twee jaar in aanraking te zijn gekomen met financieel-economische criminaliteit. Een stijging van tien procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey van advies- en accountantsbureau PwC en de Vrije Universiteit Amsterdam. Een verklaring hiervoor is dat opsporing steeds hoger op de agenda van Nederlandse organisaties staat. De economische schade per incident is groot en bedraagt gemiddeld bijna vier ton.

Cybercriminaliteit is in Nederland de snelst ontwikkelende vorm van financieel-economische criminaliteit. Ten opzichte van 2017 is sprake van een forse toename: van 34% naar 60%. Alle financieel-economische criminaliteit tezamen steeg van 73% in 2017, naar 83% in 2019.

De energie- en watersector blijkt met 80% het vaakst te maken te hebben met cybercriminaliteit, daarna volgt de industrie met 75% en bouwnijverheid met 73%. Bij organisaties binnen cultuur, sport en recreatie komt deze digitale vorm van criminaliteit het minste voor. Andreas Mikkers, partner bij PwC: “Deze cijfers passen in een breder beeld van toegenomen cyberdreiging en sluit aan bij eerdere waarschuwingen van onder andere de AIVD. Daarbij gaat het niet alleen om criminele organisaties, maar ook hackpogingen en aanvallen door staatsgesteunde hackers. Economische motieven spelen hierbij vaak een belangrijke rol.”

Opvallend is ook dat Nederlandse organisaties meer financieel-economische criminaliteit rapporteren dan vergelijkbare organisaties in het buitenland. Internationaal ligt dit cijfer namelijk rond de 5%. Nederland is daarmee niet kwetsbaarder voor deze vorm van criminaliteit, het wordt alleen vaker ontdekt. Andreas Mikkers: “De Nederlandse opsporingscapaciteit is over het algemeen beter ontwikkeld. Het is waarschijnlijk dat dit resultaat komt omdat Nederlandse organisaties goede en moderne opleiding en trainingen aanbieden aan betrokken afdelingen, en toezichthouders en accountants hun werk doen.”

Klik hier voor het volledige rapport:

https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/pwc-economic-crime-survey-2019.pdf