Ruim 80 miljoen euro aan aardbevingsschade uitgekeerd in Groningen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft in ruim een maand tijd 80,3 miljoen euro uitgekeerd aan Groningers die zijn getroffen door aardbevingen. Een groot deel daarvan, 34,5 miljoen euro, is uitgekeerd vanuit de nieuwe stuwmeerregeling.

Deze regeling ging begin juli van start en is door minister Wiebes in het leven geroepen om iets te doen aan het enorme aantal schadegevallen dat wacht op afhandeling. De stuwmeerregeling houdt in dat mensen kunnen kiezen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro, zonder te hoeven wachten op een individuele beoordeling van hun schade. Ruim 16.000 adressen komen daarvoor in aanmerking.  

Van de 8.429 keuzes is er 7.546 keer gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Daarnaast zijn er 216 aanvragers die gekozen hebben voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro (op basis van facturen van een bouwbedrijf) en 667 aanvragers hebben gekozen voor het voortzetten van het reguliere proces.

Nieuwe schades blijven binnenstromen

Bijna 41 miljoen aan schadevergoedingen is uitgekeerd vanuit de reguliere procedure, waarbij individuele gevallen onafhankelijk worden beoordeeld. Tot slot is 4,8 miljoen euro uitgekeerd voor bijkomende kosten, gevolgschade en wettelijke rente, meldt TCMG.

Hoewel er hard wordt gewerkt aan het afhandelen van de tienduizenden schademeldingen, zijn er nog altijd meer dan 17.000 dossiers niet afgehandeld. Er blijven ook nog altijd nieuwe meldingen binnenkomen. Vorige week zijn 462 nieuwe schades gemeld. Het TCMG heeft 13.472 schademelldingen overgenomen van het Centrum Veilig Wonen en heeft daarna 21.781 schademedingen ontvangen. Inmiddels zijn er 15.161 schade-opnames gewest, 12.463 adviesrapporten uitgebracht en 14.905 besluiten genomen, zo blijkt uit actuele cijfers van het TCMG.

 De TCMG heeft nu 17.978 van de 35.672 schademeldingen afgehandeld. Vorige week zijn er 462 nieuwe schades gemeld. Het totaal aantal niet-afgehandelde dossiers is nu 17.694. Het totaal aantal bezwaren is nu 313 stuks. Van de afgehandelde bezwaren zijn er nu 34 gegrond verklaard, 37 deels gegrond en 10 bezwaren zijn ongegrond verklaard. Er zijn nog 181 bezwaren in behandeling, de overige bezwaren zijn ingetrokken of niet ontvankelijk verklaard.

Hier vindt u het overzicht met de actuele cijfers