Rol Stichting Duurzaam verschuift van toetser naar facilitator

“De beleving rond het thema is de afgelopen jaren verschoven van het ‘geitewollensokken-imago’, via  een marketinginstrument naar een een groter bewustzijn binnen de samenleving en daarmee naar niet meer weg te denken onderdeel van het beleid van bedrijven en overheid.  Veel burgers pikken het niet meer als overheid en bedrijven niet ‘groen’ genoeg zijn.”Die woorden sprak Harry Filon, voorzitter van de Stichting Duurzaam gisteren tijdens de uitreiking van de Rob Insinger Duurzaamheid Award 2019 in Kijkduin.

Als gevolg hiervan verschuift volgens hem ook de rol van de stichting: van marketing naar inhoud, van toetser naar facilitat en naar een vraagbaak en kennisbank op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door mee te denken over duurzame producten en diensten. De stichting heeft onlangs het beeldmerk GroenGedaan! doorgevoerd voor al haar keurmerken, waaronder het keurmerk Stichting Duurzaam  Herstel voor de property-sector en het keurmerk Duurzaam Repareren voor de automotive branche .  

Verzekeraars

De woorden van Filon werden later tijdens de bijeenkomst kracht bijgezet door de presentaties van Onno Sleurink, manager Speciale en Juridische Zaken bij a.s.r. Verzekeringen en voorzitter van het College van Deskundigen van de stichting Duurzaam Herstel , en Felix Tenniglo. Voormalig CEO en oprichter van InShared.

Sleurink vertelde over hoe a.s.r. met duurzaamheid omgaat en de vooraanstaande rol die de verzekeraar wil spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector. Daarvoor zijn een aantal ambities geformuleerd. Zo is binnenkort het bedrijfspand  als eerste bedrijf in Nederland volledig gasloos en heeft a.s.r. een speciale MVO-manager aangesteld,. “Voor veel jongeren wordt duurzaamheid meer en meer een reden om wel of niet bij een bedrijf of organisatie te willen werken.”

Felix Tenniglo liet in een boeiende, razendsnelle presentatie een groot aantal zaken de revue passeren, waaronder een aantal trends waarmee verzekeraars en herstelbedrijven te maken krijgen. Zoals de allesbepalende klant die met z’n voeten kan stemmen, de ‘onontkoombare’ opkomst van kunstmatige intelligentie, de hang naar echtheid en puurheid   (o.a. bij voedsel) en de ontwikkeling naar deeleconomie. “We kunnen straks vrijwel alles regelen via onze mobiele telefoon, een fantastische ontwikkeling. Maar daar kleven paradoxaal ook risico’s aan vast. Zo ben ik ervan overtuigd dat de toename van het aantal verkeersdoden, na een jarenlange daling, voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. De tweede veroorzaker is de opkomst van de elektrische fietsen, vooral bij ouderen.”

Tenniglo zei tot slot te geloven in duurzaamheid  en zei hierin een mogelijkheid te zien voor bedrijven om zich van de concurrentie te onderscheiden en hierin een voorsprong te nemen. Hij haalde in dit verband een onderzoek aan van organisatiebureau Twijnstra Gudde onder facility managers, waaruit naar voren kwam dat duurzaamheid  bovenaan hun prioriteitenlijst staat (55%), gevolgd door klantgerichtheid (44%) en technologie (35%).  Ook  roemde het initiatief van de Stichting Duurzaam  voor de Rob Insinger Duurzaamheid Award en lichtte hij het nieuwe ‘Groen Gedaan’-logo toe, dat volgens hem naar de consument toe beter laat zien waar het om gaat.