Rode Kruis waardevol en essentieel in tijden van crisis

Het Rode Kruis heeft een waardevolle plek in hulpverlening en crisisbeheersing, nu en in de toekomst. De organisatie vertegenwoordigt het menselijke gezicht binnen de risico- en crisisbeheersing. En is daarom essentieel in de zorg voor kwetsbare slachtoffers van crises. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het adviesrapport van het NIPV dat onlangs is verschenen met als titel ‘ Het Rode Kruis in toekomstige crises’:  https://nipv.nl/wp-content/uploads/2023/11/20230630-NIPV-Het-Rode-Kruis-in-toekomstige-crises.pdf

Volgens de onderzoekers kan het Rode Kruis juist bij langdurige en impactvolle crises een grote rol spelen. Met name voor kwetsbare groepen in de samenleving. Senior onderzoeker Laurens van der Varst: “We zien het Rode Kruis als een belangrijke organisatie binnen de Nederlandse hulpverlening en crisis: als hulpverlener, pleitbezorger en expert op het gebied van vrijwilligheid. Het Nederlandse crisisstelsel zou wat ons betreft nog meer van de humanitaire expertise, het netwerk en het leiderschap van het Rode Kruis kunnen profiteren.”

Programma voor versterking crisisbeheersing

Het NIPV heeft het adviesrapport opgesteld in opdracht van het Rode Kruis, als onderdeel van een programma om de crisisbeheersing van het Rode Kruis te versterken. Programmaleiders Rick Hollander en Anouk Ros van het Rode Kruis zijn blij met het rapport. Hollander: “Het rapport onderschrijft de richting die we al zijn ingeslagen, met meer aandacht voor complexere crises, die ook nog eens tegelijk komen. Op basis van die richting werken we nu aan een nieuw crisisplan en het toekomstbestendig maken van onze crisisorganisatie.”

Belangrijkste bevindingen

Hieronder volgen enkele adviezen van het NIPV  aan het Rode Kruis

  • Beoordeel (en versterk waar nodig) huidige bedrijfscontinuïteitsplannen voor voorzienbare risico’s zoals extreme droogte en hitte. Welk niveau van noodhulp wil het Rode Kruis minimaal garanderen? Inventariseer ook op welke inhoudelijke en generieke expertise tijdens crises vooral een beroep wordt gedaan (en hoe deze expertise indien nodig snel kan worden uitgebreid).
  • Versterk waar nodig de organisatorische veerkracht, waaronder financiële reserves. Die organisatorische veerkracht vormt een generieke basis die de organisatie in staat stelt flexibel in te spelen op onvoorziene situaties.
  • Investeer in specialistische kennis en kunde (crisisleiderschap, informatiemanagement, scenarioplanning) binnen de crisisorganisatie.
  • Het Rode Kruis kan, samen met de overheid en maatschappelijke organisaties, een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kwetsbare groepen. Een dergelijke investering in generieke preventie zien we als aanvulling op acute noodhulp. Nagedacht moet worden welke groepen hiervoor in aanmerking komen en hoe, in lijn met de Internationale Code of Conduct, de ondersteuning vorm kan krijgen..

 Foto: Rode Kruis/Johan Gerritse