Rode Kruis meldt dit jaar al 132 klimaatgerelateerde rampen en verwacht komende jaren verdere toename

Het aantal klimaatgerelateerde rampen neemt toe. Inmiddels is meer dan vier op de vijf natuurrampen gerelateerd aan het klimaat. Sinds de jaren ’90 is het aantal weer- en klimaatgerelateerde rampen met 35% gestegen. Zo vonden alleen in 2020 al 132 klimaatgerelateerde rampen plaats, zo blijkt uit het World Disasters Report 2020 van  het Rode Kruis dat vandaag verschijnt.     

Het Rode Kruis verwacht verder dat het natuurgeweld door klimaatverandering steeds verder toeneemt. Zo worden in de toekomst meer zware orkanen van categorie 4 en 5 verwacht. “Ook krijgen we te maken met meer extreme hittegolven. Daarnaast kunnen we vaker hevige regenval en overstromingen verwachten”.

Betere bescherming kwetsbaren

Mensen die het grootste risico lopen om slachtoffer te worden van klimaatverandering, worden niet genoeg beschermd, is een andere conclusie die volgens het Rode Kruis uit het rapport te trekken valt.  Sommige landen lopen door klimaatverandering extra risico om getroffen te worden door natuurrampen. Uit het rapport  blijkt dat juist die landen niet genoeg hulp krijgen om zich hierop voor te bereiden. Ondertussen neemt het aantal klimaatgerelateerde natuurrampen steeds verder toe.

Uit het World Disasters Report 2020 komt verder naar voren blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering vooral terechtkomen op de schouders van mensen die al kwetsbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de allerarmsten en inwoners van conflictgebieden. “In het afgelopen decennium zijn 1,7 miljard mensen wereldwijd getroffen door klimaatgerelateerde rampen. Het zijn de meest kwetsbaren die daarbij het hardst worden geraakt”, vertelt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum.

Juist deze groep mensen blijkt niet goed genoeg beschermd te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Het Rode Kruis komt op voor de meest kwetsbaren. Uit dit onderzoek blijkt dat hulp aan de mensen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, flink tekort schiet. Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat we snel en ingrijpend kunnen handelen in tijden van nood. Deze daadkracht is ook nodig bij de klimaatcrisis,” aldus Van Aalst.

Actie nodig

Omdat de gevolgen van klimaatverandering steeds groter worden, is het volgens het Rode Kruis  belangrijk om actie te ondernemen. Daarbij is het geen optie om alleen te helpen wanneer het natuurgeweld al heeft toegeslagen.

Er zijn verschillende manieren waarop we de impact van klimaatverandering kunnen beperken. “Met betere waarschuwingssystemen en hulp vóór natuurgeweld toeslaat, kunnen mensenlevens gered worden”, legt Van Aalst uit. “Bij supercycloon Amphan in India en Bangladesh heeft het Rode Kruis eerder dit jaar geholpen miljoenen mensen te evacueren. Dankzij die enorme evacuatie bleef het aantal slachtoffers beperkt tot ruim 100, in plaats van de honderdduizenden doden bij vergelijkbare stormen in de jaren ’70. Hulp vooraf is ook goedkoper dan achteraf, waardoor je meer mensen kan helpen met dezelfde hoeveelheid geld.”