Reglement Herstelgerichte dienstverleners gereed

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het opstellen van het Reglement voor de beroepsgroep Herstelgerichte dienstverleners en dit reglement is inmiddels gereed, meldt De Letselschade Raad op haar website: www.deletselschaderaad.nl. Het nieuwe reglement is te vinden  op de pagina Reglementen.

Elk van de zes beroepsgroepen die in het Register Letselschade staan ingeschreven, heeft een eigen reglement. In de reglementen zijn voor alle afzonderlijke beroepsgroepen kwaliteitseisen neergelegd. Deze kwaliteitseisen heeft de branche in gezamenlijk overleg opgesteld, met raadpleging van de achterbannen.

Auditcyclus

Om ingeschreven te kunnen worden in het Register Letselschade, dienen ingeschrevenen te voldoen aan deze kwaliteitseisen. Hierop vindt jaarlijks een toetsing plaats. De reglementen vormen de basis voor een auditcyclus van 3 jaar. Deze cyclus bestaat uit 1 bezoekaudit per 3 jaar en een jaarlijks self assessment in de tussenliggende jaren. Nu het reglement voor de beroepsgroep Herstelgerichte dienstverleners gereed is, gaat dit jaar de auditcyclus voor deze beroepsgroep van start.

Hier vindt u meer over Herstelgerichte Dienstverlening