“Register Letselschade komt maar moeizaam tot stand”

0

 

De fusie per 1 januari 2017 van De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade verloopt minder soepel dan verwacht. Het resultaat ervan, het Register Letselschade, staat na bijna een jaar nog steeds in de steigers. Inmiddels wordt in de branche openlijk getwijfeld aan de opzet ervan, zo bleek vorige maand tijdens de Letselschade Raadsdag 2017. Volgens mr. Diederik Wachter, voorzitter van de Commissie Register Letselschade, zijn personele en ‘invultechnische’ problemen debet aan de stroeve gang van zaken.

De moeilijkheid zit volgens hem  hem in de uitbreiding van het aantal bloedgroepen in het register. Was het Keurmerk Letselschade vooral een zaak van de belangenbehartigers in het veld, het Register Letselschade moet in kwaliteitseisen, audits en selfassessments gaan voorzien voor ook WA-verzekeraars, medisch aansprakelijkheidsverzekeraars, expertisebureaus aan de WA-kant en rechtsbijstandverzekeraars. In de toekomst moeten er ook nog medisch adviseurs, adviseurs op het gebied van zorgschade, aanbieders van herstelgerichte dienstverlening en andere beroepsgroepen aan kunnen worden toegevoegd.

De taakstelling voor 2017 was om voor de eerstgenoemde bloedgroepen reglementen te ontwikkelen. Daartoe moesten voor alle groeperingen mensen bereid worden gevonden om in de Commissie Register Letselschade zitting te nemen. Dit liep niet van een leien dakje en ondertussen ontstond binnen de branche discussie over de vraag of de samenvoeging van al die bloedgroepen nog wel wenselijk is. “Ik denk nog steeds van wel”, zei Diederik Wachter. “Iedereen die in de letselschade actief is, is aan eigen vormen van regelgeving en verschillende vormen van kwaliteitstoetsing onderworpen, maar op enig moment moet het toch mogelijk zijn de spelregels die voor iedereen gelden op elkaar te laten aansluiten.”

Een uitgebreid verslag van De Letselschade Raadsdag is te lezen in het deze week verschijnende (digitale) magazine van Risk & Business.

Laat een reactie achter