Rechter: Voorlopige gunning exploitatie alarmcentrale aan CED onterecht ingetrokken

SOS International, onderdeel van expertisebureau CED, is eerder dit jaar na de rechter gestapt nadat de voorlopige gunning voor de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt (LCM) werd ingetrokken. CED vocht via een kort geding de gunningsbeslissing van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) aan. De rechtbank van Amsterdam oordeelde deze week dat de voorlopige gunning onterecht werd ingetrokken, meldt Automotive Management.

De SIMN is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt waar alle incidentmeldingen van politie, ANWB, Rijkswaterstaat en alarmcentrales binnenkomen. De LCM schakelt vervolgens bergers in. De gunning wordt openbaar aanbesteed. Het contract met de huidige exploitant, Allianz, loopt dit jaar af. CED (SOS International) heeft vorig jaar de opdracht via een openbare aanbestedingsprocedure gegund gekregen. 

Automatisering

CED kreeg vervolgens vijf maanden de tijd om een praktijk- en systeemtest te doorlopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opleiden van mensen, het geschikt maken van alarmsystemen en realiseren van it-systemen. Na het succesvol afronden van de test zou de opdracht definitief aan CED worden gegund. Beide partijen kregen vervolgens een geschil over de mate waarin er tijdens de tests al sprake moest zijn van geautomatiseerde waarschuwingen voor bergers.

Na een herkansing van één van de testen liet de Stichting weten dat CED onvoldoende aan de gunningseisen voldeed en trok de gunning in ten gunste van (onbekende) partij die in de aanbestedingsprocedure tweede werd. CED was het daar niet mee eens en spande een kort geding aan. De rechter besloot daarop dat CED nog een kans gegeven moest worden om opnieuw een test te doen. Volgens direct betrokkenen heeft CED de herkansing met goed gevolg afgelegd. De voorlopige gunning zal daarom worden omgezet in een definitieve. CED wil desgevraagd geen commentaar geven op deze zaak. CED nam alarmcentrale SOS International in 2017 over van verzekeraar ASR.

Bron Automotive Management