Reactie Bovag, VNA, RAI op Prinsesdagplannen : Te weinig aandacht voor ondernemers

In de op Prinsjesdag bekendgemaakte regeringsplannen was veel aandacht voor de stijgende kosten voor energie en de inflatie en hoe huishoudens zekerheid geboden kan worden dat zij de rekeningen kunnen blijven betalen. De ondernemer, met name het MKB, komt er bekaaid vanaf. Gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor MKB-ers te dempen en/of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren zijn (nog) niet beschikbaar.Dat is althans zoals brancheorganisatie Bovag naar de Miljoenennota kijkt.

Ondernemers worden geconfronteerd met een stevige verhoging in de vennootschapsbelasting. En ook dga’s gaan meer belasting betalen. Volgens Bovag allemaal geld van de ondernemer dat naar de schatkist gaat en dat hij niet in zijn personeel of in duurzame investeringen kan steken.

Bovag ziet ook lichtpuntjes. Zo wordt de opslag Duurzame energie (ODE) afgeschaft en komt er een lichte verhoging van de belastingvrije ruimte in de werkkostenregeling. Ook zegt het kabinet het bedrijfsleven tegemoet te willen komen in de hoge energierekening, maar Bovag ziet nog niet hoe dat dan gaat gebeuren.

VNA

Ook Renate Hemerik, voorzitter van de koepel van leasemaatschappijen VNA ziet nog niet hoe het pakket van 600 miljoen euro dat het kabinet heeft gereserveerd voor het mkb gaat uitpakken. “Dat neemt niet weg dat ondernemers aankijken tegen toenemende lasten. Daarnaast hebben zij ook veel uitdagingen als het gaat om de verduurzaming van hun bedrijf én wagenpark. Denk aan de aangekondigde CO2-registratieplicht van de werkgebonden personenmobiliteit. Deze transitie naar een zero emissie wagenpark vraagt om kapitaal en kennis en daar kunnen autoleasemaatschappijen in voorzien.”

VNA ziet verder geen wijzigingen in de stimuleringsmaatregelen richting de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark en had daar meer van verwacht. “De elektrificatie van het Nederlandse wagenpark is nog allesbehalve een gelopen race. Door het voor zakelijke reizigers en consumenten onaantrekkelijker te maken om te kiezen voor een schone auto, raken de duurzaamheidsdoelen buiten zicht. Na 2025 is de bijtellingskorting helemaal verdwenen, zijn de SEPP (particulieren EV’s) en SEBA (bedrijfswagens) subsidieregelingen geëindigd en zal iedereen motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s gaan betalen. Wij roepen het kabinet dan ook op om de elektrische auto fiscaal aantrekkelijk en bereikbaar te houden, ook voor de aankomende jaren.”

RAI Vereniging

Bij RAI Vereniging ziet voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging dat de betaalbaarheid van mobiliteit onder druk staat. Van Eijck dringt er bij het kabinet dan ook op aan om mobiliteit betaalbaar te houden, onder meer door naast elektrisch, meer ruimte te bieden voor betaalbare alternatieve zuinige vervoersmiddelen en brandstoffen.

“De enige manier om vast te houden aan de klimaatdoelen en mobiliteit komende jaren betaalbaar te houden, is door een techniek neutraal mobiliteitsbeleid”, aldus Van Eijck. “Zet in op meerdere technologieën, zoals waterstof, (plug-in) hybride en alternatieve duurzame brandstoffen. Stimuleer ook het gebruik van de fiets en scooter voor korte tot middellange afstanden. Zo neemt de keuzevrijheid toe, kunnen meer consumenten en ondernemers direct COշ  besparen en dalen de kosten.”

.bron After Sales Magazine