Radar: Verzekeraars schenden consequent eigen letselschade-gedragscode

Letselschadeslachtoffers hebben het gevoel dat verzekeraars er alles aan doen om zo min mogelijk schadevergoeding uit te keren. Verzekeraars zouden letselschadezaken onnodig rekken en traineren in de hoop dat consumenten het bijltje erbij neergooien. Het  TV-programma Radar ontving in korte tijd ‘honderden schrijnende  klachten’ over de trage afhandeling van letselschade door verzekeraars. In de uitzending kwamen vier letselslachtoffers aan het woord van wie de schadeafhandeling zich al vele jaren voortsleept.

In de code staat onder andere dat als letselschadezaken langer dan twee jaar duren, dat partijen concreet moeten afspreken hoe ze de schadebehandeling zo spoedig mogelijk afronden. Deze gedragsregel – en vooral de termijn van twee jaar – wordt in veel gevallen fors overschreden. Dat blijkt ook uit de stortvloed aan klachten die Radar hierover ontvangt. 

Radar bundelde het gros van de consumentenklachten in het document Gedrag Behandeling Letselschadehttps://radar.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/Gedragscode_in_de_praktijk.pdf) waarmee we de ervaringen van consumenten in de praktijk afzetten tegen de Gedragscode Behandeling Letselschade, die is opgesteld door de verzekeraars. Antoinette Hertsenberg overhandigde deze ‘gedragscode in de praktijk’ aan de Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid