Raad voor Rechtsbijstand: weer 200 toevoegingsadvocaten minder

Het aantal advocaten dat op basis van toevoegingen werkt, is in 2019 opnieuw met zo’n tweehonderd afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe kerncijfers van de Raad voor Rechtsbijstand. In 2018 noteerde de raad nog 7.072 advocaten in het gefinancierde rechtsbijstandsstelsel, in 2019 waren er 6.883 over.

Ook het aantal binnen het stelsel actieve mediators nam fors af, van 1.002 in 2018 naar 935 in 2019. Opvallend is verder de stijging van het aantal piketdeclaraties, van 103.586 in 2018 naar bijna 120.000 in 2019. Dit is het hoogste aantal in jaren: een verklaring hiervoor geeft de Raad voor Rechtsbijstand niet in haar jaarverslag over 2019.

Net als in de jaren ervoor daalde het totale aantal afgegeven toevoegingen, met bijna 1,4% van 407.163 naar 401.630 (ruim 376.000 reguliere, 8.390 voor mediation en ruim 16.500 lichte adviestoevoegingen). Dit komt neer op gemiddeld 56 toevoegingen per advocaat. Van alle gebruikers heeft 71% één toevoeging aangevraagd; 3% van alle gebruikers hebben vorig jaar gebruik gemaakt van vijf of meer toevoegingen.

SP-Tweede Kamer-lid Van Nispen heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de nieuwe kerncijfers. Hij wil weten hoe minister Dekker voor Rechtsbescherming de verdere daling verklaart van het aantal advocaten en mediators dat op toevoegingsbasis werkt.

Sociaal advocaten in het nauw door coronacrisis

Daarnaast wil Van Nispen weten wat de minister vindt van de oproep die meerdere advocatuurlijke specialisatieverenigingen deze week deden als gevolg van de coronacrisis. Meerdere sociaal advocaten zouden volgens de vereniging nog verder in financiële nood kunnen komen, onder meer als gevolg van de sluiting van alle rechtbanken. ‘Bent u bereid met deze verenigingen en de Raad voor Rechtsbijstand in overleg te treden om te bezien waar de nood het hoogst is en wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat nog meer sociaal advocaten in de problemen komen?’ vraagt Van Nispen.

Strafrechtadvocaat Robert Malewicz deed donderdag in reactie op de kabinetsmaatregelen als gevolg van de coronauitbraak een nog prangender oproep op de website van het Advocatenblad: ‘Met name de sociale advocatuur heeft geen grammetje vet meer op de botten en vooral daar zal dus snel en onvoorwaardelijke steun moeten komen.’

Update 20/3: minister Dekker op Twitter: ‘Het coronavirus heeft grote financiële gevolgen. Ook voor de advocatuur, bewindvoerders en deurwaarders. Ik snap dat zij bezorgd zijn of er straks nog wel brood op de plank komt. We zoeken uit of de aangekondigde maatregelen genoeg zijn of dat er iets speciaal voor hen nodig is.’

Bron Advocatie