PPS Congres op 30 september in teken zelfreflectie

Op vrijdag 30 september a.s organiseren het Platform Personenschade & Studiecentrum Kerckebos de 20e editie van het PPS Congres. De titel van de bijeenkomst, die wordt gehouden in DeFabrique in Utrecht, luidt ‘Spiegeltje ,Spiegeltje aan de wand… Samen in de spiegel kijken; anders kiken, anders denken, anders doen! Er zijn nog slechts 25 plaatsen beschikbaar    
     
Programma vrijdag 30 september 2022
09:00 – 10:00 Ontvangst
10:00 – 10:10 Opening door de dagvoorzitter Sophie van Hoytema 10:10 – 10:30 De spiegel en de glazen bol ir. Geeke Feiter-van Heuvelen
10:30 – 10:55 De spiegel van Disney: 9 ½ dingen die jij anders zou doen Je checkt jezelf een paar keer per dag in de spiegel. Een teken van ijdelheid…. Of van perfectionisme? Wanneer je samen met collega’s en ketenpartners klanten steeds beter wilt bedienen moet je soms anders kijken, anders denken en anders doen. Wat kun je hierbij van Disney leren?
9 ½ dingen de je anders zou doen als je door een Disney-bril in de spiegel kijkt! drs. Gosse Jitse Korte
10:55 – 11:25 Koffiepauze 11:25 – 11:50
De spiegel van de rechter: kijken naar de procespraktijk Wat ziet de rechter waarvan we als letselschadebranche kunnen leren? Op het gebied van communicatie in processtukken, omgangsnormen en deelgeschillen. Immers, het kost niks meer als je oog hebt voor de situatie van de ander. Liggen er kansen om procedures te voorkomen? Wat ziet de rechter gebeuren in langlopende letselschadezaken? Leidt de toonzetting van processtukken tot (voor)oordelen bij de rechter? mr. Diederik Wachter

11:50 – 12:15 De spiegel van de wetenschap: hoezo alternatieven voor het aansprakelijkheidsrecht? Het aansprakelijkheidsrecht kent voordelen, maar ook een aantal problemen. Moeten wij binnen het huidige systeem naar oplossingen zoeken of kunnen wij ook daarbuiten kijken? Wat weten wij over de werking van alternatieve vergoedingssystemen en hoe deze systemen kunnen voorzien in de behoefte van slachtoffers? prof. mr. dr. Rianka Rijnhout
12:15 – 12:45 Hoe kijken we naar elkaar? Kijken we verschillend naar mannen en naar vrouwen? Wat zijn dan die verschillen en hoe werkt dat door? Wat betekent dat voor vrouwen (en mannen) in hun werk en hun rol in de samenleving? In deze inspiratiespeech worden we aan het denken gezet over onze rol in dit geheel. drs. Vréneli Stadelmaier

12:45 – 14:00 Netwerklunch Praat met uw netwerk bij onder het genot van een uitgebreid (warm en koud) lunchassortiment.

14:00 – 14:45 Parallelsessies – Ronde 1 Gelijktijdig vinden acht parallelsessies plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen. De parallelsessies beogen een verandering teweeg te brengen in kennis, cultuur en techniek/praktijk. Wij verzoeken u vriendelijk de twee sessies van uw keuze te vermelden bij uw aanmelding.
1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging
2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk  
3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk
4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’VOL  
5.“Delta-V (g)een panacee?”VOL
6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk
7. Geweldloze communicatieVOL
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

14:45 – 15:15 Theepauze en wisseling parallelsessies
15:15 – 16:00 Parallelsessies – Ronde 2
1. Jongeren met letsel en het voorkomen van studievertraging
2. Zelfstandigenschades: best practice vanuit en in de praktijk  
3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk
4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’VOL  
5.“Delta-V (g)een panacee?”VOL
6. “Zet de klant op twee”: omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk
7. Geweldloze communicatieVOL
8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste naar bewuste keuzes!

16:00 – 16:15 Terug naar de plenaire zaal

16:15 – 16:50 Slotspeech “Briljante mislukkingen” “Van fouten maken kun je leren”. Een uitspraak waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn en toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig. Meer dan ooit richten we ons op succes en wissen we alle sporen van onze fouten en mislukkingen zo snel mogelijk uit. Dat is niet alleen jammer, maar zelfs gevaarlijk. Juist in onze complexe en dynamische samenleving moeten we open zijn over gemaakte fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. Onze angst voor mislukking werkt bovendien belemmerend voor creatieve ideeën en innovatie. Paul Iske laat zien hoe je vermijdbare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) mislukkingen je kennis continu vergroot, beter om leert gaan met onzekerheden, tot belangrijke vernieuwingen in staat bent en de toekomst krachtig tegemoet gaat. prof. dr. Paul Iske

16:50 – 17:00 Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00 – 18:30 Netwerkborrel  d