Polygon start vanwege groeiende vraag met aparte servicelijn voor grote en complexe schades

Polygon Nederland heeft haar al langer uitgevoerde (technische) reconditionerings- en andere herstelwerkzaamheden bij grote en complexe schades ondergebracht in een aparte servicelijn: Major & Complex Claims. De werkzaamheden van de gespecialiseerde medewerkers worden aangestuurd door de recent aangetrokken M&CC-manager Rob van Ballekom. “De groeiende vraag van opdrachtgevers naar onze dienstverlening bij grote en complexe schades als gevolg van een brand of wateroverlast heeft ons doen besluiten hiervoor een aparte servicelijn op te zetten. De beschikbaarheid van Rob, in wie wij de ideale man for the job zien, heeft dit versneld”, licht Marlies van der Meulen toe, die sinds zes jaar algemeen directeur is bij Polygon Nederland, in een interview in het recent verschenen Risk & Business Magazine.

In een gezamenlijk interview in het binnenkort verschijnende Risk & Business Magazine zeggen Marlies als Rob de afgelopen jaren het aantal grotere branden en waterschades te hebben zien toenemen. Marlies:  “Je ziet het ook aan de cijfers van de Stichting Salvage. Vorig jaar is het aantal miljoenenbranden met 27% toegenomen en het aantal extreem grote branden zelfs met 50%. Beiden zeggen desgevraagd voldoende groeikansen te zien voor de nieuwe servicelijn. Rob: “We zien een enorm potentieel in de markt met voldoende Major & Complex Claims. Met het nieuwe team en het netwerk van Polygon is het mogelijk om meer in Nederland aan te pakken. We kijken er naar uit om de contacten met andere Polygon-landen aan te halen om grensoverschrijdend samen te werken, bijvoorbeeld met Duitsland, vanwege hun kennis en ervaring binnen Major & Complex Claims”, zegt de nieuwe manager, die momenteel bezig is het nieuwe team te ontwikkelen. “We zijn bezig medewerkers speciaal hiervoor op te leiden en streven naar twee specialisten per vestiging  voor de grote en andere complexe schades

Risicobewustzijn groeit

Marlies benadrukt dat de opzet van de aparte servicelijn voor Major & Complex Claims past in de groeistrategie en -ambitie van Polygon Nederland. “We komen hiermee ook tegemoet aan de wensen van onze opdrachtgevers, die hiermee bij ons terecht kunnen voor het totale palet aan diensten op het gebied van schadeherstel.  We merken bovendien bij bedrijven dat het risicobewustzijn groeit ten aanzien van de gevolgen van een brand- of waterschade voor de continuïteit van hun onderneming. En dat een goede, snelle follow up na een calamiteit aan belang wint. Hun continuïteit staat op het spel. Tijd is nu eenmaal geld. Maar een schade hoeft niet altijd groot van omvang te zijn. Recentelijk werden we ingeschakeld bij een brand aan boord van een containerschip in de haven van Vlissingen. Ook voor die ondernemer kost elke dag dat zijn schip stil ligt geld en hebben we met veel collega’s in korte tijd kunnen regelen dat het schip weer spik & span was en weer kon uitvaren.”

Positief de toekomst in

Marlies is daarnaast ook optimistisch gestemd over de toekomst van de overige bedrijfsonderdelen.  “Ook dit jaar is er tot dusver sprake van een groeiende omzet. Wel zien we dat de trend van enerzijds een krimpende brandmarkt en anderzijds een groeiende waterschademarkt zich voortzet. Daarnaast worden bepaalde activiteiten, zoals documenten herstel, absoluut niet beïnvloed door de Corona-pandemie, terwijl hierdoor er wel meer vraag is gekomen naar desinfectie-werkzaamheden”, aldus Polygon ’s algemeen directeur, die als andere trend aangeeft dat verzekeraars er vaker voor kiezen om bij vooral kleinere schades de schade af te kopen in plaats van te laten herstellen en dat terwijl reconditionering gewoon doorgaat als vitaal proces in Coronatijd.

Hoe ziet Polygon’s (nabije) toekomst eruit? Marlies: “Vooropgesteld, als internationaal bedrijf hebben we wereldwijd een buy & build-strategie. We streven in eerste instantie autonome groei na en daarvoor zien we voor al onze bedrijfsactiviteiten zeker groeimogelijkheden, niet in de laatste plaats voor M&CC. Maar daarnaast staan we open voor acquisities als die op ons pad komen, zoals die van VANWAARDE en Tiedema in de afgelopen jaren. Ik voorzie de komende jaren dan ook zeker een verdere groei, maar met welke percentage daar kunnen we op dit moment geen uitspraak over doen.”

Het volledige interview is hier terug te lezen: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/10/RB_magazine_4_2020.pdf