Politie: Criminaliteit daalt verder in Nederland; 13% minder woninginbraken

Net als voorgaande jaren is ook in 2018 het aantal geregistreerde misdrijven gedaald, in dit geval met 6,1% ten opzichte van 2017. In totaal registreerde de politie 766.638 misdrijven, zo blijkt uit de gisteren door de politie gepubliceerde criminaliteitscijfers en reactietijden over 2018. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. Grootste daler in 2018 was zakkenrollerij, dat in een jaar tijd met 28% is afgenomen. Ook zijn er fors minder woninginbraken gepleegd (13%). Dit is onder andere het gevolg van extra surveillance, de integrale aanpak met ketenpartners en veel aandacht voor preventie. Verder is het aantal vernielingen gedaald met 12%.

Deze dalende trend is al enkele jaren gaande. Het huidige cijfer uit 2018 ligt ruim 20% lager dan het aantal geregistreerde misdrijven in 2014. Wel lijkt de daling het laatste halfjaar tot een einde gekomen. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. De in 2018 gepubliceerde Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ondersteunt deze trend. Mensen zijn minder vaak slachtoffer van criminaliteit en voelen zich veiliger blijkt uit dit onderzoek.

Overvallen

Het aantal overvallen is voor het eerst sinds jaren hoger dan afgelopen jaren (4%). Hierbij valt de bovengemiddelde stijging van overvallen in de laatste twee maanden op, traditioneel gezien zorgen de donkere dagen al voor een toename. “Vooral de opleving van de hit and run-overvallen baart zorgen, stelt Jos van der Stap, landelijk coördinator overvallen. ‘”Zeker de laatste maanden van het jaar waren er relatief veel overvallen op supermarkten en maaltijdbezorgers. Die worden het vaakst gepleegd door jonge daders die amateuristisch te werk gaan.”

Wat verder opvalt, is een stijging van het aantal geregistreerde seksuele misdrijven (7%). Een verklaring hiervoor zou mogelijk liggen in de toenemende aandacht en openheid in de samenleving ten aanzien van seksueel geweld, waardoor mensen sneller aangifte doen. Daarnaast kunnen slachtoffers landelijk bij meer meldpunten terecht voor hulp. Vanuit de samenwerkende hulverlening wordt gestimuleerd om melding bij de politie te doen. Als we kijken naar het type seksuele misdrijven betreft het vooral een toename van verkrachting, grooming en sexting.

Onzichtbare criminaliteit

Veel traditionele vormen van misdaad nemen weliswaar af, maar ‘harde’ politiecijfers zeggen niet alles. De laatste jaren is er volgens de politie een duidelijke verschuiving naar ‘onzichtbare’ criminaliteit, zoals ondermijning en gedigitaliseerde criminaliteit. Dat is criminaliteit waar mensen vaak geen aangifte van doen, maar die wel degelijk een maatschappelijk probleem vormt, zoals drugscriminaliteit.

De politie was landelijk in 2018 in 85,0% van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse, met een duidelijke piek tussen de 3 en 10 minuten. Dat is een lichte verbetering van 0,2% ten opzichte van 2017.