Piraterij en gewapende overvallen op zee naar nieuw laagterecord in 2017

0

Bij het International Maritime Bureau (IMB) werden vorig jaar 180 incidenten van . piraterij en gewapende overvallen op zee geregistreerd, een nieuw laagterecord. Het oude dateert van 22 jaar geleden. In 1995 beliep je aantal gevallen van maritieme piraterij en gewapende overvallen 188. In 2016  waren dat er 191, in 2015 246 en in 2014  245.

In 136 gevallen (was 150 resp. 303) kwamen de overvallers aan boord, op 16 (12 resp. 1) schepen werd geschoten en zes (7 resp. 15) schepen werden gekaapt. Daarnaast  werd bij nog eens 22 schepen ( was 22 resp. 27) een poging tot een overval gedaan. Vorig jaar werden bij in totaal 15 incidenten 75 bemanningsleden ontvoerd, vaak om losgeld;  in het jaar daarvoor waren dat er 62. Bij alle incidenten werden in totaal 91 personen gegijzeld, beduidend lager dan de 151 in 2016, de 271 in 2015 en vooral de 442 in 2014. Bij alle incidenten kwamen drie bemanningsleden om het leven tegen geen enkele  in 2016 en één in 2015. Daarnaast raakten bij de aanvallen zes personen gewond, in 2016 niemand en in 2015 was het aantal gewonden 13.

Hotspots

De meeste incidenten deden voor in Indonesië (43), lager dan de 49 in 2016 en 108 in 2015. In de Filipijnen verdubbelde het aantal gevallen van piraterij en gewapende overvallen van tien naar twintig, doorgaans op kleinere schepen die voor anker lagen. In een andere voormalige hotspot Somalië vonden vorig jaar negen incidenten plaats tegen twee in 2016

De Golf van Guinee (Nigeria)  blijft de ontvoerings-hotspot bij uitstek: er werden net als in 2015 in totaal 36 incidenten geregistreerd waarbij 65 (34) bemanningsleden werden ontvoerd en op nog eens 16 schepen (12 in 2016) werd geschoten. “Hoewel het totaal aantal aanvallen vorig jaar terugliep blijven de Golf van Guinee en overige wateren rondom Nigeria een gevaar vormen voor zeevarenden, al heeft interventie van de Nigeriaanse autoriteiten er mede toe geleid dat veel incidenten zouden escaleren”, zegt  IMB-directeur Pottengal Mukundan.

Laat een reactie achter