PE-programma NIVRE voor de maanden januari en februari

Bij het NIVRE staan in de maand november wederom tal van lezingen, seminars, trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken op het programma die voor en door de verschillende branchegroepen worden georganiseerd in het kader van de Permanente Educatie. Voor nadere informatie en aanmelden: www.nivre.nl.

 Dinsdag 15 januari a.s.; branche Motorvoertuigen: Lezing ‘Innovatie in de Automotive                                                                                                                                                    Voor de branchegroep Motorvoertuigen staat op dinsdag 15 januari a.s.  een PE-bijeenkomst op het programma met als titel ‘Innovatie in de Automotive’. De bijeenkomst vindt van 19.00 tot 21.45 uur plaats bij Mercedes-Benz Global Training in Nijkerk.

Tijdens deze bijeenkomst geeft Anton Cornelissen, eigenaar/ trainer van Mens & Techniek een lezing over innovatie in de automotive, met de focus op de Mercedes A-klasse. In de pauze is er ruimte om vragen te stellen aan de trainers van Mercedes-Benz en is er gelegenheid om in een paar (ingerichte) praktijklokalen te kijken.

Het hoofdonderwerp van de lezing is de nieuwe A-Klasse. Voor de pauze komen aan bod de technische highlights & innovaties A-Klasse, wat kan er allemaal? hoe is dit overgebracht op de deelnemers en bij schadetechnici overgebracht?, en wat zijn aandachtspunten in de praktijk? Na de pauze gaat Cornelissen in zijn presentatie in op de verdieping op de techniek, de technische verdieping op de systemen en de afzonderlijke onderdelen en op vragen als ‘wat als het niet goed gerepareerd is?’, ‘wat zijn de risico’s van niet goed gerepareerd zijn?’ en ‘onder welke omstandigheden kunnen er schades aan het systeem ontstaan?’

Dinsdag 22 januari a.s.; branches Transport/Goederen en Scheepvaart en Techniek: Expertisecafé ‘Letter of indemnity’

Voor de in het NIVRE-Register ingeschreven schade-experts in de branches Transport/Goederen en Scheepvaart en Techniek wordt op 22 januari a.s. een nieuwe editie gehouden van het Expertisecafé.  Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van het onderwerp ‘Letter of indemnity’, het document dat mogelijk getekend wordt voordat men aan boord van een schip gaat. Hierover verzorgt mr R.C.A, van ’t Zelfde, advocaat bij Caland Advocaten, een inleiding. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur) en wordt omstreeks 20.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.

In een toelichting op het onderwerp schrijft NIVRE: “De Letter of Indemnity (LOI) is een document dat mogelijk getekend dient te worden voordat men aan boord van een schip gaat. De rederij denkt zich hiermee te kunnen indekken tegen claims als er iets mocht gebeuren aan boord. Het gebruik van dit document lijkt de laatste jaren toe te nemen. Er zijn veel onduidelijkheden rondom de ondertekening van dit document en met name wat de gevolgen kunnen zijn voor de expert zelf of het expertisebureau bij een ongeval. Belemmert het ondertekende document de regresvoering van de werkgever of verzekering? Tijdens dit Expertisecafé zullen deze vragen worden besproken en kan er met elkaar van gedachten worden gewisseld hierover.

Woensdag 23 januari a.s.; branche Brand-Generalisten: ‘NIVRE Kennissessie kleine verhaalbare schades in de branche brand’

Op woensdag 23 januari a.s. staat er voor de branchegroep Brand een kennissessie op de agenda over kleine verhaalbare schades in de branche brand. De PE-bijeenkomst wordt van 15.30 tot 19.00 uur gehouden bij Bouwhuis Bouwend Nederland in  Zoetermeer.

Het programma is gericht op generalisten Tijdens deze kennissessie wordt de focus gericht op het vaststellen van de omvang van de verhaalbare schade wanneer regres mogelijk is. Geen omvangrijke schades, maar meer schades waarbij het gaat over een schade aan bijvoorbeeld een garagedeur of tuinmuurtje. Stefan Remmerswaal (Crawford) en Dennis Rob (DEKRA) geven een korte presentatie over de wettelijke kaders en zullen zich, in samenwerking met de dagvoorzitters uit de Commissie Seminars Brand, tezamen met de deelnemers buigen over de problematieken en vraagstukken die tijdens de kennissessie zeker ter sprake zullen komen. Casusuitwerking in kleine groepjes vormt onderdeel van het programma.

Woensdag 30 januari a.s.; branche Brand: Specialistenbijeenkomst Bouwkunde

Voor de branchegroep Brand organiseert NIVRE op woensdag 30 januari a.s. speciaal voor de NIVRE-Experts die werkzaam zijn op het gebied van Opstal schaderegeling een specialistenbijeenkomst ‘Bouwkunde’ Deze wordt van 15.00 tot 19.00 uur gehouden bij Bouwhuis Bouwend Nederland in Zoetermeer.

Het doel van deze specialistenbijeenkomst is om in een klein gezelschap (maximaal 12 specialisten) op een open manier ‘vak-problematieken’ met elkaar te bespreken en verder te doorgronden. Om deze bijeenkomst te kunnen laten slagen is het aanleveren van een (minstens één) goed onderbouwde vraagstelling of casus en een interactieve houding van de deelnemers noodzakelijk. Van de Specialistenbijeenkomsten worden geen verslagen gemaakt en er wordt ook niet inhoudelijk over gepubliceerd.

Woensdag 13 februari a.s.; Jong NIVRE: Interactief debat over (toekomst) vak en belang NIVRE

Terugkijkend op een goede (start) waarin zij ruim vijftig nieuwe aspirant-leden heeft mogen verwelkomen en een geslaagde eerste bijeenkomst heeft georganiseerd met als onderwerp ‘Fraude’ heeft Jong NIVRE inmiddels het vizier gericht op 2019. “Dit jaar willen wij Jong-NIVRE nog meer op de kaart te zetten”, aldus Jong NIVRE, die op woensdag 13 februari a.s. haar tweede event zal organiseren: vanaf 15:30 uur in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum aan De Boompjes in Rotterdam. 

“Het belooft een interactief programma te worden met een interessant debat over het vak en het belang van het NIVRE. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: …’Bestaat ons vak over 10 jaar nog in deze vorm?’… ‘Wat is voor mij de meerwaarde om register-expert te worden?… ‘Ik zit hier omdat mijn werkgever dat graag wil’ … en nog veel meer interessante onderwerpen om over te discussiëren. Uiteraard zullen wij afsluiten met een hapje en drankje”, aldus het bestuur van Jong NIVRE in de uitnodiging.

Aanmelden kan via Extranet, of door een email te sturen naar j.boogerd@nivre.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Woensdag 27 februari a.s.; alle branches: De psychologie van het schadespel

Op woensdag 27 februari a.s. vindt de eendaagse NIVRE-training ‘De psychologie van het schadespel’ plaats, die in samenwerking met Bleeker training & advies speciaal is ontwikkeld voor het NIVRE. Doel is het effectief kunnen communiceren onder spanning en het leren de ‘angels’ uit een gesprek te halen. Het programma heeft een interactief en door het werken met een acteur ook een levensecht karakter. Tijdens het programma komen onder meer aan bod: het herkennen van gedrag, omgaan met vervelende vragen en weerstand, het beïnvloeden van jezelf en je eigen spanning en het beïnvloeden van de ander, emotie en agressie. De training wordt van 09.00 tot 16.00 uur gegeven bij Bouw & Infra Park in Harderwijk