Oud-directeuren Nostimos en Radar doen stap terug


Per 1 juli a.s. verlaten de oud-directeuren van Nostimos, Huub van Dijk, Leo in ’t Groen en Herman Fledderus het bedrijf. Oud Radar directeur Joost Verhoeven heeft per 1 april jl. zijn werkzaamheden neergelegd.

Gert-Jan Mijnen, algemeen directeur van de overkoepelende holding PR Beheer hierover: “In 2017 verkochten de oud-eigenaren een meerderheidsbelang aan Écart Invest. Zij waren bereid om nog minimaal drie jaar werkzaam te zijn. In 2019 verkochten zij hun overige aandelen. Gelet op de impact van de coronacrisis is besloten de oud-directeuren eerder een stap terug te laten doen. Zij hebben begrip voor dit besluit en treden daarom nu terug. Wij zijn Huub, Leo, Herman en Joost enorm erkentelijk voor hun inspanningen de afgelopen jaren en hun bijdrage aan de ontwikkeling van Nostimos en Arbeidsdeskundig Bureau Radar”.