Oproep om Europese brandveiligheidsstrategie

Organisaties uit de Europese brandveiligheidssector roepen Europese instellingen op om brandveiligheid in gebouwen prioriteit te geven. Daarnaast roepen ze op om samen met de lidstaten een consistente strategie te ontwikkelen en te promoten voor de brandveiligheid van alle mensen die wonen en werken in gebouwen.

De partijen die het Manifesto ‘Keeping EU citizens fire safe in all buildings’ hebben ondertekend, zijn van mening dat actie op het gebied van brandveiligheid in gebouwen verder gaat dan bouwverordeningen. De Europese Unie kan de lidstaten ondersteunen door een coördinerende rol te spelen op het gebied van brandveiligheid om haar doelstellingen in verband met haar gedeelde en ondersteunende bevoegdheden op het gebied van toerisme, energie, milieu, volksgezondheid en consumentenbescherming te realiseren.

Het Manifesto is ondertekend door Euralarm, ANEC, BSEF, CoGDEM, Concrete Europe, EAPFP, Eurolux, Europacable, European Fire Safety Alliance, European Fire Sprinkler Network, Eusas, FEEDS, Fire Safe Europe, IWMA, Modern Building Alliance, Pinfa, RICS en SFPE. Het Manifesto kan worden gedownload van onder andere de Euralarm-website