Ook politie en brandweer melden meer incidenten tijdens jaarwisseling

Een grillige en drukke start van het nieuwe jaar, zo noemt de politie het verloop van Oud en Nieuw. Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen vindt het onbegrijpelijk dat het geweld tegen politiemensen is verdubbeld. “Blijkbaar vindt een groep het normaal om zich te misdragen en vuurwerk te gooien naar politieagenten en hulpverleners. Dat is onacceptabel.” De Oudejaarsnacht kent meer incidenten dan vorig jaar. Het aantal incidenten gerelateerd aan vuurwerk steeg in vergelijking met vorig jaar met 12%. Het aantal collega’s dat geconfronteerd werd met geweld nam toe van 27 naar 59. Er zijn tijdens de jaarwisseling 328 aanhoudingen verricht, 41 minder dan het voorgaande jaar.

Er was dit jaar een toename van het totaal aantal incidenten van 8,9%. Deze stijging is terug te zien bij het aantal incidenten in relatie tot (zware) mishandelingen/ bedreigingen (+12,2 %), vernieling c.q. zaaksbeschadiging (+8,5%), brand/ontploffing en vuurwerk (+12%). Het aantal vechtpartijen, openbare orde verstoringen (-23,4%) en assistentie aan hulpverleners (-0,6%) daalde. Ook het totaal aantal aanhoudingen is ten opzichte van de vorige jaarwisseling afgenomen. Wel zijn er meer mensen aangehouden in verband met brand/ontploffing en vuurwerk.Henk van Essen, plaatsvervangend korpschef, typeert de jaarwisseling als grillig. ‘Het hele beeld, opgebouwd uit incidenten, aanhoudingen en geweld tegen politie, laat zien dat de jaarwisseling drukker is geweest dan vorig jaar. Ook is er een duidelijke toename van onveilig gedrag aangaande vuurwerk.’

Geweld tegen hulpverleners

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het  aantal slachtoffers van geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals ambulance en brandweer, iets daalde ten opzichte van vorig jaar  Het aantal politiemensen dat te maken kreeg met geweld verdubbelde. Van Essen noemt de stijging van geweld tegen politieagenten onacceptabel. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen zich zo misdragen ten opzichte van hen die zorgdragen voor de veiligheid tijdens wat het grootste feest van het jaar zou moeten zijn. Achter elk uniform zit een gewoon mens van vlees en bloed, die 24/7 klaar staat voor iedereen die hulp nodig heeft. Mijn mensen verdienen ons respect en applaus, geen agressie.’

Twee politiemensen raakten op oudejaarsavond gewond, van wie  een ernstig, toen een automobilist op hoge snelheid tegen hun politieauto aanreed. De twee agenten hadden geassisteerd bij een gestrande auto op de A2. Toen zij hun weg wilden vervolgen, botste de bestuurder in volle vaart op de politiewagen. Deze bleek later onder invloed van alcohol te zijn. Een politiecollega verblijft nog in het ziekenhuis wegens ernstige verwondingen maar is buiten levensgevaar.

Brandweer

Het aantal incidenten tijdens oud en nieuw laat na twee jaar weer een stijging zien, meldt de brandweer. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 regio’s. “Het betreft vooral een toename van kleinere incidenten als containerbranden, afvalbranden en autobranden. Maar er zijn ook meerdere grotere (woning)branden geweest. Helaas is ook deze jaarwisseling weer sprake geweest van geweld tegen brandweercollega’s.

Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland: “De brandweer kreeg in totaal in de 25 regio’s 4.222 oud en nieuw gerelateerde meldingen. Dat is met een toename van 737 (21%) ten opzichte van de vorige jaarwisseling. We hoopten dat de daling van de afgelopen jaren zich zou voortzetten. Dat is helaas niet het geval. Vijf tot tien procent van het totaal aantal meldingen per jaar vindt nog altijd plaats in deze ene nacht. Dat is teveel.”  In totaal stonden 15.000 beroeps en vrijwillige collega’s paraat om adequaat te kunnen optreden

Agressie tegen brandweercollega’s blijft een terugkerend patroon. In acht regio’s zijn collega’s geconfronteerd met verbaal en zelfs fysiek geweld. Dat heeft geleid tot twaalf aangiftes door de brandweer. Wevers: ‘Nog veel te vaak moeten onze mensen hun werk doen in een grimmige sfeer. Zo is er ook dit jaar weer zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid en heeft de ME een keer moeten ingrijpen zodat de brandweer kon blussen. Dat moet stoppen. Agressie wordt niet getolereerd.’

Grote regionale verschillen

Ook dit jaar zien we weer grote verschillen tussen de regio’s. Veertien regio’s kenden dit jaar een forse toename van het aantal incidenten, soms zelfs tot meer dan een verdubbeling. In elf regio’s is het aantal incidenten gelijk gebleven of juist weer drastisch afgenomen. In totaal vindt bijna de helft van de meldingen (2.070) plaats in de vier grote regio’s Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland.

Aantal meldingen brandweer jaarwisseling

  2018 – 2019 2017 – 2018 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015
Amsterdam-Amstelland 327 186 209 255 207
Brabant-Noord 81 52 72 43 105
Brabant-Zuidoost 117 54 61 71 60
Drenthe 132 90 90 80 131
Flevoland 72 36 51 53 56
Fryslân 96 71 93 99 90
Gelderland-Midden 102 62 85 150 79
Gelderland-Zuid 187 155 212 216 181
Gooi en Vechtstreek 36 67 49 80 44
Groningen 101 76 140 109 270
Haaglanden 712 544 869 760 743
Hollands Midden 143 194 227 231 226
Kennemerland 82 100 175 161 195
Limburg-Noord 11 10 19 43 26
Zuid-Limburg 57 56 54 54 78
Midden- en West-Brabant 155 215 197 220 197
Noord-Holland Noord 147 81 78 60 77
Noord- en Oost-Gelderland 117 128 92 132 140
Rotterdam-Rijnmond 661 751 421 712 828
Utrecht 370 190 345 438 311
Twente 107 90 98 149 89
IJsselland 71 62 50 56 98
Zaanstreek-Waterland 51 55 53 39 39
Zeeland 94 71 76 122 70
Zuid-Holland Zuid 193 89 208 192 101
TOTAAL 4.222 3.485 4.024 4.525 4.587