Onderzoeksraad voor Veiligheid start nu officieel onderzoek naar ingestort dak AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar het ingestorte dak van het AZ-stadion. De afgelopen weken deed de Raad een verkennend onderzoek en op vrijdag 16 augustus gaf de Onderzoeksraad een tussentijdse waarschuwing af voor het resterende dakdeel. 

Met het onderzoek wil de Raad achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn om zo lessen te trekken voor de toekomst. Hierbij kijkt de Raad naar zowel het ontwerp, de vergunningverlening en de bouw van het stadion als naar het onderhoud en het beheer. 

Zie hier voor eerder bericht over deze calamiteit:  https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/risks/onderzoeksraad-over-ingestort-az-stadion-oorzaak-falende-lasverbinding-nog-twee-breuken-en-verdachte-plekken-gevonden/

Foto Onderzoeksraad voor Veiligheid