Onderzoeksraad voor Veiligheid rondt onderzoek vliegtuigongeval laagvlieggebied Gouda af

De Onderoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag (21 augustus) haar rapport gepubliceerd omtrent een vliegtuigongeval met dodelijke afloop dat op 22 mei 2018 plaatsvond in het laagvlieggebied Gouda.

De Reims F172N was om 11.17 uur opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport voor een bekwaamheidsproef. Aan boord bevonden zich de piloot en een examinator. Nadat het toestel het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied van Rotterdam The Hague Airport in noordoostelijke richting had verlaten, werd koers gezet richting het laagvlieggebied Gouda. In het laagvlieggebied, ten zuidwesten van Stolwijk, maakte het vliegtuig een manoeuvre waardoor het in korte tijd veel hoogte verloor. Hierbij kwam het vliegtuig in aanraking met een aantal bomen waarbij de linkervleugel afbrak. Het vliegtuig sloeg vervolgens na circa 200 meter tegen de grond. Beide inzittenden kwamen bij het ongeval om het leven. Het vliegtuig werd totaal vernield.

Het OVV concludeert: “Het ongeval ontstond doordat het vliegtuig op lage hoogte in een verticale vlucht kwam en de piloten er niet in slaagden om met een herstelmanoeuvre vanuit deze verticale positie tijdig in een horizontale vlucht te komen. Waardoor het vliegtuig in een verticale vlucht kwam, kon niet met zekerheid worden achterhaald. Tijdens het uitvoeren van de herstelmanoeuvre raakte het vliegtuig met de linkervleugel bomen en was een ongeval niet meer te voorkomen.”

Verticale vlucht

Het OVV schrijft in het rapport: “Uit onderzoeken is gebleken dat een aantal mogelijke scenario’s geheel of ten dele kan worden uitgesloten als oorzaak van het ongeval. Het kon niet met zekerheid worden achterhaald waardoor het vliegtuig in een verticale vlucht kwam die niet hersteld kon worden. Uit de gesprekken met de personen die recentelijk met de examinator hadden gevlogen of beroepsmatig met hem te maken hadden gehad, blijkt dat enkele personen situaties met hem hadden meegemaakt die zij als onveilig hadden ervaren. Zij meldden deze situaties echter niet bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport”

 De inspectie is de instantie die de informatie uit dit soort meldingen kan gebruiken om de luchtvaartveiligheid te vergroten. De Onderzoeksraad benadrukt dan ook dat het van belang is dat piloten die onveilige situaties meemaken of hier getuige van zijn deze melden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. “Op deze manier kan een ieder een bijdrage leveren aan het vergroten van de luchtvaartveiligheid.”

Kijk hier voor het volledige rapport:
file:///C:/Users/Jan/Pictures/rapport_vliegtuigongeval_laagvlieggebied_gouda%20(1).pdf

\