Ondanks afnemend aantal piraterij-incidenten wereldwijd naar nieuw laagterecord, maar grote zorgen om explosieve groei van ontvoeringen van bemanningsleden in Golf van Guinee

Ondanks het flink afgenomen aantal gevallen van piraterij en (gewapende) overvallen ongevallen op zee maakt de maritieme wereld zich grote zorgen over de explosieve groei van het aantal bemanningsleden dat in het afgelopen jaar werd ontvoerd in de Golf van Guinee, zo blijkt uit  het periodieke Piracy Report van het  International Maritime Bureau’s (IMB). “Hoewel de algehele daling van het aantal piraterij-incidenten  een bemoedigende ontwikkeling te noemen is, blijven schepen risico’s lopen in meerdere regio’s en met name in de Golf van Guinee.”

 Het afgelopen jaar werden er wereldwijd in totaal 162 incidenten van piraterij en gewapende overvallen op zee geregistreerd, een nieuw laagterecord en een forse afname met 19,4% in vergelijking met de 201 piraterij-gevallen in 2018. Het vorige laagterecord dateert uit 2017: 180 incidenten.  In de jaren daarvoor was het aantal piraterijgevallen resp. 191 (2016),  246 (2015), en 245 (2014).

In 130 (143) gevallen kwamen de overvallers vorig jaar aan boord, op 11 (18) schepen werd geschoten en vier (zes)  schepen werden gekaapt. Daarnaast werd bij nog eens 17 (34)  een poging tot een overval gedaan. Bij alle incidenten werden in totaal 134 (141)  bemanningsleden ontvoerd en werden er 59 (83) gegijzeld.  Daarnaast raakten bij alle incidenten in totaal zeven ( acht) personen gewond en werden er zes (negen) bedreigd.  Er  viel één dodelijk slachtoffer te betreuren; in zowel 2017 als 2018 waren dat er nul. één.

Golf van Guinee

Het overgrote deel (90%) van de ontvoerde bemanningsleden – 121 van de 131 vond plaats in de Golf van Guinee, wat in vergelijking met de 78 ontvoeringen in 2018 een forse stijging betekent van meer dan 50%.  Bij zes overvallen in het laatste kwartaal van 2019 werden in totaal 64 bemanningsleden ontvoerd.  In deze regio deden 64 van de 162 incidenten voor, alsmede tien van de schepen die zijn beschoten.    

“We blijven bezorgd over het nog niet eerder vertoonde aantal ontvoeringen van bemanningsleden in deze regio. Deze recente cijfers bevestigen het belang van een intensievere uitwisseling van informatie en coördinatie tussen schepen en meldkamers en hulpverlenende instanties in deze regio”, zegt Michael Howlett, Director of the ICC International Maritime Bureau.

Straat van Singapore . Indonesië  en Somalië

In de Straat van Singapore werd vorig jaar een toename geregistreerd van het aantal gewapende overvallen: 12 waarvan elf in het laatste kwartaal. Een jaar eerder deden in deze regio ‘slechts’ drie van deze incidenten voor.  In tien gevallen slaagden de overvallers erin aan boord te komen.

In de Indonesische havens daalde het aantal gewapende overvallen van 36 naar 25, wat wordt toegeschreven aan de verbeterde communicatie en coördinatie  tussen de Indonesian Marine Police (IMP) en de  IMB PRC. Elders in de regio, bij Bangla Desh, werd vorig jaar geen enkel incident gemeld. Dat was voor het eerst sinds 2015. Ook in een voormalige hotspot Somalië werd in 2019 geen enkel incident geregistreerd.