November elfde maand op rij met daling aantal motorvoertuigdiefstallen, maar wel de tweede met enkele cijfers

Voor de elfde  maand op rij was er dit jaar sprake van een forse daling van het aantal diefstallen van motorvoertuigen: in november  werden 1.856  motorvoertuigdiefstallen geregistreerd bij  het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Dat zijn er 30 minder dan de 1.886  een jaar eerder in dezelfde maand. Dat komt neer op een daling  met 1,6%,  met afstand de laagste afname in het afgelopen jaar. Op juli na, waarin er 7,9% minder voertuigen werden ontvreemd dan in dezelfde maand in 2020, is er maandelijks sprake van een diefstalafname in de dubbele cijfers, variërend  van min 1090% in oktober tot een afname met  44.1% in februari.

Bij zes van de 13 onderscheiden voertuigcategorieën  was er sprake van een lichte diefstaltoename: bij bromfietsen (1.046/989, + 5,8%), bij de motorfietsen (148/141, + 5,0,4%), opleggers (11/4, + 175%), bij de land- en bosbouwtrekkers (3/0), bij zware bedrijfsvoertuigen (2/1, + 100%) en bij motorrijtuigen met beperkte snelheid (1/0).

Vorige maand werden er 504 personenauto’s gestolen, 67 (11,7%) minder dan de 571 in september 2020.  Daarvan waren 143 jonge modellen t/m 3 jaar (was 194, min 26,3%) en 361 (377, min 4,2%) oudere modellen. De grootste daling in aantallen deed zich voor bij lichte bedrijfsvoertuigen (van 140 naar 107, min 23,6%), gevolgd door aanhangers (van 37 naar 32, min 9,5%) en  caravans (van 3 naar 2, min 33,3%). Net als vorig jaar november  werd er vorige maand geen enkele bus gestolen.

Januari-november

Tussen 1 januari en 30 november van dit jaar is het aantal diefstallen van motorvoertuigen met 18,6%  gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020: van17.081 vs 20.977 . Uit cijfers van het LIV komt naar voren dat er op land- en bosbouwtrekkers na (van 0 naar 9) en motorrijtuigen met een beperkte snelheid (van 0 naar 4), die beiden vorig jaar nog niet separaat werden geregistreerd, in alle elf overige voertuigcategorieën sprake van een diefstalafname.

Dit jaar werden er in de eerste elf maanden van dit jaar 4.940 personenauto’s gestolen, 16,1% minder dan de 5.868 in de eerste elf maanden van 20202. Het ging daarbij om 1.286 modellen t/m 3 jaar oud (was 1.702, min 24,4%) en 3.654 (4.186, min 12,7%) personenauto’s van vier jaar en ouder.   .

Meer dan de helft van alle diefstallen betrof brom- en snorfietsen (incl. scooters): 9.203,  19,4 % minder dan de 11.419 diefstalgevallen vorig jaar in de eerste elf maanden van het jaar. Verder werden er tussen 1 januari en 31 oktober 1.382 motoren gestolen (1.494, min 7,%), 1.021 lichte bedrijfsvoertuigen (1.465, min30,3%%), 367 aanhangers (490, min 25,1%), 82 opleggers (100, min 18,0%), 43 caravans (58, min 25,9%) en 30 zware bedrijfsvoertuigen (61, min 50,8%). Er werd dit jaar tot dusver geen enkele bus gestolen tegen twee vorig jaar in deze periode.

Ruim  een derde gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 17.081  gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste elf maanden van dit jaar 6.087 teruggevonden, een terugvindpercentage van 36%. Het terugvindpercentage was het hoogst bij zware bedrijfsvoertuigen (53%), gevolgd door motorrijtuigen met een beperkte snelheid (50%), lichte bedrijfsvoertuigen (48%),  personenauto’s van vier jaar en ouder (45%), jongere modellen  (42,0%) en opleggers (40%). Minder dan gemiddeld werden de overige voertuigcategorieën teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Procentueel het slechtst scoren land- en bosbouwtrekkers waarvan er niet één werd teruggevonden, gevolgd door caravans (17%), gevolgd door aanhangers (20%), motoren en caravans (beide 21%) en bromfietsen (33%).  

wil verwerven.

t hybride werken doorzet’

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 1286 534 42%
Personenauto 4 jaar en ouder 3654 1641 45%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 30 16 53%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 1021 486 48%
Bromfiets 9203 3008 33%
Motorfiets 1382 285 21%
Aanhangers 367 73 20%
Caravans 43 9 21%
Bus                             –                               –   0%
Oplegger 82 33 40%
Land- of bosbouwtrekker 9 0 0%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 4 2 50%
Totalen                        17.081                          6.087 36%