November 2022: Elfde maand op rij met stijgend aantal motorvoertuigdiefstallen

Voor de elfde maand op rij was er dit jaar een forse toename van het aantal diefstallen van motorvoertuigen: in november werden 1.979 motorvoertuigen gestolen, 179 (9,9%) meer dan de 1.800 een jaar eerder in dezelfde maand, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Eerder dit jaar was alleen in juli sprake van een diefstalstijging met minder dan 10%: 7,3%. In de overige maanden nam het aantal diefstalgevallen met dubbele cijfers toe, variërend  van 16,3% tot 73,3%.

Bij slechts twee van de inmiddels 15 onderscheiden motorvoertuigcategorieën  was er echter sprake van een diefstalafname: bij jonge personenauto’s (van 140 naar 138,min 1,4%) en motorvoertuigen (van 148 naar 145, min 2%). Bij opleggers was het aantal diefstalgevallenexact gelijk aan die in november 2021: 11, terwijl net als een jaar geleden vorige maand geen enkele bus, land- of bosbouw aanhangwagens of getr uitr stuk en mobiele machine werd gestolen.

De grootste toename in aantallen deed zich voor bij  de oudere personenautomodellen (vier jaar en ouder): 1.058, 64 (18,3%)  meer dan vorig jaar november. Hierdoor kwam het totaal aantal personenautodiefstallen uit op 554, 12,6% meer dan de 492 een jaar eerder. De meeste diefstalgevallen deden zich andermaal voor bij brom- en snorfietsen: 1.058 (1.005, plus 5,2%).  

Andere voertuigcategorieën met een diefstaltoename zijn lichte bedrijfsvoertuigen (141/106, + 33,0%), aanhangers (44/29,  + 51,7%), land- of bosbouwtrekkers (12/1, 1100%), motorrijtuigen met een beperkte snelheid (6/1, + 500%), zware bedrijfsvoertuigen (4/2, + 100%) en caravans (3/2, plus 50%).  

Januari-november

In de eerste elf maanden van dit jaar is het aantal diefstallen van motorvoertuigen explosief gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Uit cijfers van het LIV komt naar voren dat er tussen begin januari en eind november 20.649 motorvoertuigdiefstallen zijn geregistreerd, maar liefst 21,9% meer dan de 18.936 vorig jaar in dezelfde periode. Ter vergelijking: in geheel 2021 daalde het aantal voertuigdiefstallen met ruim 22%.

Alleen bij jonge personenauto’s t/m 3 jaar was het aantal diefstalgevallen lager dan in dezelfde periode in 2021: 1.184 vs 1.279, een daling met 9,8%. Ondanks de daling bij het aantal jonge modellen steeg het totaal aantal personenautodiefstallen: met 10,6% van 4.913 naar 5.432. Dat komt door de gestolen auto’s van vier jaar en ouder: Daarvan werden er 4.278 gestolen  (was 3.634), een stijging met 17,7%. 

Meer dan de helft van de diefstalgevallen in de eerste elf maanden van dit jaar betrof brom- en snorfietsen (incl. scooters): 11.689 (9.107 + 28,4%). Daarnaast werden er in genoemde periode 1.584 motoren gestolen (1.377, + 15%), 1.277 lichte bedrijfsvoertuigen (1.016, + 25,7%),371 aanhangers (359, plus 3,3%), 84 opleggers (79, + 6,3%), 78 land- of bosbouwtrekkers (9, + 766,7%), 44 caravans (42, + 4,8%), 44 motorrijtuigen met beperkte snelheid (4, + 1000%), 38 zware bedrijfsvoertuigen (30 + 26.7%), 6 (0) land- of bosbouw aanhangwagens of getr uitr stuk, 1  (0) bus en 1(0) mobiele machine.

38 van de 100 gestolen voertuigen worden teruggevonden

Van de 20.649  gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste elf  maanden van dit jaar 7.868 teruggevonden, een terugvindpercentage van 38%. Het terugvindpercentage was het hoogst bij bussen en mobiele machines (100%), gevolgd door  zware bedrijfsvoertuigen (53%), personenauto’s van vier jaar en ouder (46%), opleggers (en  lichte bedrijfsvoertuigen (beide 44%), en jonge personenauto’s (38%).

  auto’s tot drie jaar (43%), oudere modellen (41,0%) en jongere modellen personenauto’s (39%). Minder dan gemiddeld werden de overige voertuigcategorieën teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar.

Procentueel  scoren land- en bosbouw aanhangwagens of getr uitr stuk  (0%) het slechtst, gevolgd door motorrijtuigen met beperkte snelheid (11%),  land- of bosbouwtrekker (13%), caravans (20%), motoren (22%), aanhangers (25%)  en bromfietsen (37%).  

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 1.154 443 38%
Personenauto 4 jaar en ouder 4.278 1.963 46%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 38 20 53%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 1.277 560 44%
Bromfiets 11.689 4.377 37%
Motorfiets 1.584 349 22%
Aanhangers 371 93 25%
Caravans 44 9 20%
Bus 1 1 100%
Oplegger 84 37 44%
Land- of bosbouwtrekker 78 10 13%
Land- of bosb aanhw of getr uitr stuk 6 0 0%
Mobiele machine 1 1 100%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 44 5 11%
Totalen 20.649 7.868 38%