Noorse verzekeraar en P&I Club Skuld wijst op toenemend aantal schroefschades door ijsgang

De Noorse marine-verzekeraar en P&I club heeft de aangesloten leden/klanten Skuld erop gewezen dat zij het aantal (vermeende) schadeclaims aan de schroef van schepen als gevolg van ijsgang.

Hoewel het winterseizoen in het algemeen leidt tot een toename van schroefschades, doet dit zich vooral voor tussen december en maart. Op basis van onze gegevens zijn de meest voorkomende plaatsen Nakhodka en Sint-Petersburg in Rusland, en Dandong en Bayuquan in China.

Door het ijs te raken kan de romp, het roer, de schroef of een andere delen  van een schip beschadigd raken. Door ijvorming geteisterde wateren vormen een grotere uitdaging voor schepen die niet tot de non ice class  of non polars class  en die afhankelijk zijn van ijsbrekers en weersvoorspellingen wanneer zij dergelijke gebieden aandoen.

Skuld raadt haar leden aan alle risicobeperkende procedures te volgen wanneer zij in ijs varen. Het is altijd aan te bevelen een risicobeoordeling te maken om de gevaren die zich zullen voordoen te identificeren en passende risicobeperkende maatregelen te nemen.Een goede reisplanning is van groot belang, zodat het schip in een zee van ijs kan varen, mits het beschikt over de juiste ontwerpen en uitrusting, een goed geïnformeerde en ervaren bemanning en alle voor de reis benodigde informatie.