NLE treedt toe tot Platformoverleg De Letselschade Raad; Letselschadekantoor Mooyman & Partners toegetreden als lid

0

In december 2017 hebben de deelnemende organisaties van De Letselschade Raad besloten om de Branchevereniging NLE (Nederlandse Letselschade Experts) toe te laten als volwaardig lid van het Platformoverleg. Dat overleg, onder voorzitterschap van mr. Tjibbe Joustra, is het hoogste overlegorgaan van de Raad. Het NLE-bestuur is blij dat de NLE de aangesloten kantoren nu tot op het hoogste brancheniveau kan vertegenwoordigen. NLE-voorzitter Rini Withagen zal zitting nemen in het Platformoverleg. Als vervanger zal bestuurslid Mark van Dijk optreden.

Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. Dit doen zij in het belang van mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident of misdrijf. Het Platformoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende koepel- en beroepsorganisaties, waaronder Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, het NIVRE, het NIS, de GAV, de NVvA en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Letselschadekantoor Mooyman & Partners treedt toe tot NLE

Op 1 januari 2018 is het letselschadekantoor Mooyman & Partners toegetreden tot de NLE, een brancheverenging van gespecialiseerde letselschadekantoren die als belangenbehartiger optreden.  Daarmee bestaat de NLE nu uit 16 aangesloten kantoren, waarbij in totaal 125 fte letselschade-experts werken en gezamenlijk zo’n 20.000 dossiers behandelen.

Mooyman & Partners is een landelijk werkend, middelgroot bureau op het gebied van letsel- en loonschades. De belangenbehartigers van Mooyman verlenen juridische hulp aan slachtoffers bij het vaststellen en regelen van letselschades. Daarnaast worden (loon)schades verhaald namens werkgevers. Directeur Abby Abhelakh geeft aan dat toetreding tot de NLE een strategische keuze is geweest: “Het is voor een letselschadekantoor van belang om op bepaalde belangrijke kantooroverstijgende thema’s met andere kantoren samen te werken. De NLE is daarvoor het aangewezen vehikel.”

Voorzitter Rini Withagen is blij met de toetreding van Mooyman & Partners: “Het is fijn dat een kwaliteitskantoor als Mooyman lid wil worden van de NLE. Met de toetreding van Mooyman & Partners zijn bijna alle kantoren die aan onze toelatingseisen voldoen bij de NLE aangesloten. Dat is een goede ontwikkeling, want een NLE die een groot aantal kantoren vertegenwoordigt, is op brancheniveau een belangrijke gesprekspartner.”

Laat een reactie achter