NIVRE anno 2021; samen naar de toekomst – woord van de voorzitter

Voor NIVRE is 2021 een memorabel jaar. Met de komst van de nieuwe strategie, “Samen naar de Toekomst”, is  tevens een wijziging in directie geweest en is per 1 oktober jl een nieuw bestuur geïnstalleerd.

Het voormalige bestuur heeft onder voorzitterschap van Hans de Hoog hard gewerkt om NIVRE toekomstbestendig te maken, hetgeen geleid heeft tot het strategie “Samen naar de Toekomst”, waarin NIVRE zichzelf zichtbaar op de kaart wil zetten als autoriteit binnen het schade vak. In Samen naar de Toekomst ‘the Movie’ geeft iedere branchevoorzitter een visie over hoe de strategie voor hun branche gaat werken.

Deze op het oog niet hele grote veranderingen hebben toch behoorlijke impact op zowel NIVRE als de achterliggende organisatie en vereist ook veel van onze experts, het bestuur en niet in de laatste plaats de nieuwe directeur.

Het aftreden van het bestuur, mede in het kader van de nieuwe governance, heeft geleid tot het aantreden van een vrijwel volledig nieuw bestuur  Mijn collega’s uit diverse branches zijn samen met mij allen gemotiveerd om de veranderingen richting te geven en de doelen vast te houden.

Komen en gaan van de directeur 

In 2021 nam ook Henk Grootkerk afscheid als directeur van NIVRE. Henk heeft het NIVRE gedurende 10 jaar geleid en daar zijn wij Henk zeer erkentelijk voor.

Voor de opvolging van de directeur hebben wij Susan Mogony weten aan te trekken. Susan heeft de strategie “Samen naar de Toekomst” als prioriteit op haar agenda staan. Daarvoor heeft zij zich  de afgelopen maanden de branche goed eigen gemaakt en is met vele marktpartijen al in gesprek gegaan om verder uitvoering te geven aan “Samen naar de Toekomst”. 

Het onbekende leukste vak

Ik vind het heel bijzonder dat ik van deze ‘club’ voorzitter mag zijn en ik vind het een grote eer dat ik jullie allen mag vertegenwoordigen en ons vak mag representeren. Het expertise vak met al haar naastgelegen vakgebieden is in mijn optiek namelijk het mooiste vak dat er is, maar ook het meest onbekende leukste vak en dat onbekende doet soms pijn. Wij moeten als branche relevant blijven en daarbij de jongere generaties laten zien dat dit vak een mooie gelegenheid is om niet alleen kennis op te doen, maar ook vele vaardigheden te ontwikkelen.

Een zichtbaar NIVRE in 2022

Hebben wij in 2022 dus veel te doen als NIVRE? Het antwoord is een volmondig “ja”, maar dan wel in mijn volle overtuiging dat wij er meer dan ooit klaar voor zijn. De juiste mensen om ons heen, een prachtige groep met experts die wij mogen vertegenwoordigen en “last but not least” : gewoon een goed verhaal. Laten we dan ook van 2022 een mooie start maken met een zichtbaar NIVRE, dat gezien wordt als een autoriteit!

Namens heel NIVRE en al haar medewerkers wens ik jullie allen mooie Kerstdagen, een veilig Oud en Nieuw en bovenal een heel gezond 2022.

Mede namens het bestuur, Klaas Brand