NIS-bijeenkomst bij DNB over Cogmed-training

Op 2 februari jl vond  in het Auditorium van De Nederlandse Bank in Amsterdam een bijeenkomst plaats van het NIS.  Na een Italiaans buffet werd de bijeenkomst geopend door NIS-voorzitter Inkie Stoop, die in haar welkomstwoord onder meer gastheer Nationale Nederlanden bedankte voor de  ontvangst. Daarna werden de deelnemers  welkom geheten door Gert-Jan Mijnen, senior manager personenschade bij Nationale Nederlanden, die kort uitlegde hoe de organisatie in elkaar steekt en op welke wijze zij jaarlijks 19.000 claims verwerken. Ook stond hij stil bij nieuwe ontwikkelingen in de branche die die de professionals in de personenschadebranche verder kunnen helpen, zoals Artificial Intelligence en GPT-chatoplossingen

.

Vervolgens hield Jan Verhoeven, directeur van Condite, een voordracht over CogMed training. Deze training werd in eerste instantie ingezet bij mensen met onbegrepen pijnklachten. Nu wordt de training vooral gebruikt bij mensen die cognitieve en energetische beperkingen ervaren, bijvoorbeeld na een ongeval, een burnout of bij NAH. Door middel van Cogmed-training wordt het werkgeheugen getraind. Werkgeheugenprocessen zijn cruciaal in het ‘normaal’ functioneren, belangrijker dan het IQ. Hoe actiever het werkgeheugen werkt, des te beter cognitief gefunctioneerd wordt.

Na de pauze gaf Bianca Jagt, o.a. werkzaam als psycholoog en coach bij Wibbens, een interessante lezing over haar praktijkervaringen op het gebied van CogMed trainingen. De training kan worden ingezet als de wens er is om de klachten die er op cognitief gebied zijn te verminderen of te laten verdwijnen zodat er herstel ontstaat en er weer normaal functioneren is. Door middel van een aantal praktijkvoorbeelden werd de toepassing van Cogmed training verhelderd.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel.De volgende NIS-bijeenkomst, de jaarvergadering, vindt plaats op 9 maart 2023 in conferentiecentrum Drakenburg in Baarn.