NIPV gaat voor Rijkswaterstaat aanpak hoogwatercrisis in Limburg: evalueren

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.Reddingsboot bij hoogwater

Deze evaluatie richt zich op de periode van volledige opschaling tot en met de afschaling en heeft als doelstelling dat de crisisorganisatie van RWS kan leren van de inzet en waar nodig de crisisaanpak aan kan scherpen.  Het evaluatierapport behandelt de volgende thema’s:
1. De samenwerking binnen RWS.
2, Het organiseren van het crisismanagement.
3. Het adviseren over een hoogwatersituatie.

Rollen en taken

Op basis van de evaluatie blijkt dat de crisisaanpak over het algemeen goed verlopen is. Wel moet er meer aandacht komen voor de rollen en taken in de crisisorganisatie. Zowel binnen Rijkswaterstaat als in de samenwerking met de veiligheidsregio’s en waterschappen. Ook blijkt dat Rijkswaterstaat de effecten van de waterstand en de waterafvoer beter moeten uitleggen aan de samenwerkingspartners.  Bekijk het volledige evaluatierapport op de pagina incidentonderzoek

Foto BELFOR