Nieuwjaarsbijeenkomst NIS op 10 januari a.s. bij ‘de Bureaus’ in Utrecht

Op donderdag 10 januari a.s. organiseert het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS) de eerste bijeenkomst van het jaar. Deze Nieuwjaarsbijeenkomst vindt van 16.00 tot 21.00 uur plaats bij ‘de Bureaus’ in Utrecht. De bijeenkomst omvat een divers programma met twee openingsspeeches van NIS-voorzitter Annemiek van Reenen en van de bureaus-directeur Francie Peeters en een viertal lezingen.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

16.00 – 17.00 uur:           ontvangst met een drankje;

17.00 – 18.00 uur:           maaltijd

18.00 – 18.05 uur:           opening bijeenkomst door voorzitter Annemiek van Reenen;

18.05 – 18.15 uur:           opening door De Bureaus, Francie Peters

18.15 – 19.15 uur:           lezingen

Lezingen

De eerste lezing met als titel ‘Kind van de rekening’ wordt verzorgd door Kim Kraal en Sophie Ouwehand. Zij hebben beide psychologie gestudeerd, zijn jeugdprofessional en hebben zich verdiept in de letselschade van kinderen. Kim is daarnaast ingeschreven bij het NIVRE als herstelcoach. Doordat de schade van minderjarigen vaak een ondergeschoven kindje is betaald de veroorzaker in werkelijkheid niet de rekening; soms wordt zelfs geen apart dossier voor kinderen aangelegd. Kim en Sophie hebben hier onderzoek naar gedaan, en vertellen over hun bevindingen;

Candida Vuijk, medisch adviseur bij De Bureaus, verzorg de tweede lezing.  Is de medisch adviseur alleen een verplichte stap in het schaderegelingsproces, of is ook sprake van meerwaarde in het herstelproces? Helpt het als de medisch adviseur het slachtoffer ziet en adviseert over behandeling? Aan de hand van voorbeelden zal Candida uitdiepen wat de meerwaarde van de medisch adviseur kan zijn.

Erik Jan Bakker belicht  de praktijk van de ‘Richtlijn berekening van overlijdensschade’. Na de publicatie door Letselschaderaad in februari 2015 wordt de nieuwe richtlijn gebruikt. Erik jan zal in zijn presentatie ingaan hoe de richtlijn nu na drie jaar wordt toegepast.

Francie Peters vertelt in haar lezing over de juridische aspecten van de herstelcoaching. De herstelcoach wordt ongezet als begeleider van letselschadeslachtoffers, waarbij de inzet is dat het herstel wordt bevorderd vanuit de eigen regie van het slachtoffer. Wat zijn dan de juridische aspecten in de letselschaderegeling? Hoe kijkt de betalende partij, de aansprakelijkheidsverzekeraar, daar tegen aan?, zijn vragen die hierbij aan bod komen.

De bijeenkomst wordt omstreeks 20.30 uur afgesloten met een netwerkborrel.