Nieuw kwaliteitsstelsel van dienstverleners in de letselschadebranche morgen gelanceerd: Register Letselschade

1

  

Morgen, woensdagmiddag 15 maart a.s. om 16.00 uur, vindt op het kantoor van De Letselschade Raad in Den Haag de officiële lancering plaats van het nieuwe Register Letselschade, het nieuwe kwaliteitslabel van dienstverleners in de letselschadebranche. Het nieuwe register vloeit voort uit het opgaan van de Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari jl. in De Letselschade Raad na een fusie tussen beide organisaties. Door de komst van het nieuwer register ontstaat er één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschadedienstverleners.

“Daarmee wordt het voor mensen met letselschade gemakkelijker om gekwalificeerde dienstverleners te vinden. Bovendien beoogt de samenvoeging ook kwaliteitsverbetering en innovatie”, licht De Letselschade Raad toe. “Voor mensen met letselschade betekent dit, dat zij op één locatie en in één register de betrouwbare dienstverleners op het gebied van letselschade kunnen vinden. Hiermee is direct duidelijk welke de gekwalificeerde organisaties en personen zijn en aan welke eisen zij voldoen. Met deze bundeling van krachten wordt ook ingezet op verdere kwaliteitsverbetering van de letselschadebranche. Er ontstaat meer overzicht en het is gemakkelijker om analyses te maken van het functioneren van de branche. Daaruit kunnen trends worden gedistilleerd waarmee innovaties een impuls kunnen krijgen.”

Register Letselschade

Het Register Letselschade vervangt de Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade.  De GBL geeft de spelregels voor professionals die zijn betrokken bij de behandeling van letselschadezaken. Waarden, normen en verantwoordelijkheden die passen bij het professioneel behandelen van een letselschadezaak vormen de basis van deze gedragsregels. De GOMA bestaat uit aanbevelingen voor een zorgvuldige en correcte reactie op medische incidenten.  Het – voormalige – Reglement Keurmerk Letselschade gaf de regels voor heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners, aangesloten bij de inmiddels opgeheven Stichting Keurmerk Letselschade

Een onafhankelijke commissie, de Commissie Register Letselschade, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het Register Letselschade. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe organisaties in het Register en voor toetsing van de ingeschreven organisaties aan de kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de gedragsregels van de GBL, de aanbevelingen van de GOMA en het Reglement van het Keurmerk Letselschade.  Het Register Letselschade is digitaal te raadplegen via www.deletselschaderaad.nl.

1 reactie

  1. Pingback: Nieuw kwaliteitslabel in de letselschadebranche - Drost Letselschade

Laat een reactie achter