Nederland is vijf nieuwe herstelcoaches rijker

0

 

Ons land is vijf nieuwe herstelcoaches rijker, specialisten die mensen na bijvoorbeeld een ongeval ondersteunen bij het maken van een eigen herstelplan. Zij hebben allen met goed gevolg de gecertificeerde opleiding tot herstelcoach afgerond, die wordt gegeven door Quasir Academy.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Wijnspecialist in Houten kregen de vijf geslaagden hun diplomacertificaat en bloemen uitgereikt. Dat zijn v.l.n.r. Özlem Adsiz (Inter-Focus), Esther Slingerland (Boogh Arbeidsre-integratie), Antoinette Mallee (ANWB), Dorine Snellink (Snellink-TC) en Karen Berg (ANWB).

De opleiding tot herstelcoach is de enige op zijn gebied en is door de SNRO geaccrediteerd en geregistreerd als hbo conform geaccrediteerde opleiding. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren en van de ervaren trainers van de Bureaus en van de Quasir Academy. De intensieve opleiding omvat acht cursusdagen waarbij een groot aantal zaken aan bod komen: herstelcoach, visie of product? letselschade, stijlflexibiliteit, competenties herstelcoach, coachingstechnieken, psychosociale basiskennis en rapporteren en communicatie plan van aanpak. Daarnaast moeten cursisten rekening houden met minimaal één stagedag bij een herstelcoach, één dagdeel intervisie en tenminste 3,5 dagen voor het zelfstandig uitvoeren van opdrachten en bestudering van de theorie, alsmede met een dag voor het examen.

Voor het komende jaar staat een nieuwe opleiding tot herstelcoach op het programma: van oktober tot januari.  Hiervoor wordt op 21 september a.s. een introductiebijeenkomst gehouden. Voor meer info:

https://www.quasir.nl/academy/opleiding-tot-herstelcoach/.

Laat een reactie achter