Na NLE reageert nu ook Stichting PIV reageert op klacht ASP over PIV-regeling

In navolging van branchevereniging NLE heeft nu ook de Stichting PIV (Personenschade Instituut Verzekeraars) gereageerd op de klacht van ASP (Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) over de PIV-regeling BGK (buitengerechtelijke Kosten).

“Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP, waarin zij aangeven dat de ASP een klacht heeft ingediend bij de ACM inzake de ‘PIV-regeling’. Stichting PIV betreurt het dat de ASP niet voorafgaand aan het indienen van deze klacht contact heeft opgenomen met het PIV.

Het is de ambitie van het PIV om samen met haar deelnemers het leed door letsel voor slachtoffers en hun naasten zoveel mogelijk te beperken. De ‘PIV-regeling’ bestaat sinds 2005 en betreft een modelovereenkomst tussen een individuele belangenbehartiger en een individuele verzekeraar, die vrijwillig bilaterale overeenkomsten met elkaar aan kunnen gaan. (zie: https://stichtingpiv.nl/regelingen/convenanten-bgk/) Deze PIV-regeling ondersteunt betrokkenen bij een vlotte en transparante schadeafwikkeling. Het PIV heeft vanuit de ACM geen reactie ontvangen.”

In de nieuwsbrief van Risk & Business van afgelopen vrijdag kunt u de klacht van de ASP lezen alsmede de reactie van het NLE hierop.

Klik hier voor de klacht aan ASP: https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/claims/asp-dient-klacht-in-bij-de-financiele-waakhond-acm-over-verboden-prijsafspraken-in-piv-regeling/

Klik hierover voor de reactie van NLE: https://www.riskenbusiness.nl/nieuws/claims/nle-neemt-afstand-van-standpunt-asp-over-piv-regeling/