Minder aanmeldingen asbestslachtoffers door corona 

In 2020 hebben zich 15% minder asbestslachtoffers gemeld voor een schadevergoeding dan het gemiddelde van de vijf voorafgaande jaren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met de haperende zorg als gevolg van de coronacrisis. Dit cijfer komt uit het jaarverslag over 2020 van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS geeft advies over een tegemoetkoming van de overheid aan asbestslachtoffers en bemiddelt met werkgevers of verzekeraars over een schadevergoeding.


In 2020 hebben zich 544 slachtoffers gemeld bij het IAS, terwijl jaarlijks gemiddeld 637 slachtoffers de weg naar het IAS weten te vinden. In theorie is het mogelijk dat eindelijk het aantal asbestziekten gaat afnemen, want het asbestverbod in Nederland dateert van 1993. Dat deze hypothese onwaarschijnlijk is, komt omdat de daling van het aantal aanmeldingen vrij precies inzet bij het begin van de coronacrisis.


Om voor een vergoeding van de overheid in aanmerking te komen moet een asbestslachtoffer zich bij leven aanmelden bij het IAS. Voor het aanmelden is het niet nodig dat de diagnose al helemaal vast staat. Om te voorkomen dat nabestaanden door omstandigheden pas na overlijden van het asbestslachtoffer de aanmelding doen, is het IAS in gesprek met de vereniging van longartsen. Reeds bij een vermoeden van een asbestziekte kan de longarts de patiënt adviseren zich alvast aan te melden bij het IAS.

Schildersziekte
In 2020 konden mensen met de schildersziekte voor het eerst een beroep doen op het IAS voor een tegemoetkoming van de overheid. De schildersziekte wordt ook wel OPS of CSE genoemd. Deze is het gevolg van het inademen van vluchtige oplosmiddelen als verf, lijm en inkt. De regeling voor slachtoffers met deze ziekte lijkt sterk op de regeling voor asbestziekten. In 2020 hebben zich 487 personen aangemeld en kregen 278 slachtoffers een tegemoetkoming van de overheid.

Schadevergoeding
Veel bemiddelingen van het IAS leiden niet tot een schadevergoeding voor het asbestslachtoffer. Naarmate het langer geleden is dat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden, des te moeilijker wordt het om de aansprakelijkheid vast te stellen. In 2018 heeft het IAS een deskundigenpanel verjaring in het leven geroepen, dat een advies geeft of een beroep op verjaring van de werkgever standhoudt. Dit panel is in 2020 geen enkele keer bijeen gekomen.


In totaal zijn in 2020 509 tegemoetkomingen verstrekt na het advies van het IAS en heeft in 118 gevallen de bemiddeling geleid tot een schadevergoeding voor het slachtoffer.