Meer dan de helft van de voordeuren zijn onvoldoende beveiligd tegen inbraak

0

 

Iets meer dan de helft (56,1%) van de voordeuren in Nederland zijn onvoldoende beveiligd tegen inbraak. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken. Daaruit komt verder naar voren dat dat 7,9% van de hoofdbewoners de voordeur nooit op slot draait. Een kwart tot 40% van de andere huisgenoten, waaronder kinderen, doet de voordeur nooit op slot. Het plaatsen van een anti-inbraakstrip om het zogeheten flipperen te voorkomen, het steken van een plastic plaatje tussen deur en kozijn, wordt door 8,5% van de ondervraagden gedaan

Uit het NIPW-onderzoek blijkt verder dat ruim één op de acht voordeuren (13,6%) een zwak aluminium beslag heeft. Inbrekers breken binnen een minuut dit soort sloten open. Voor het steviger beslag zonder goede beveiliging gebruiken criminelen het zogeheten cilindertrekken. Het kost niet meer dan twee tot drie minuten tijd om zo’n slot open te breken. Alleen voordeuren voorzien van beslag met cilindertrekbeveiliging geven voldoende bescherming.” De inbraakmethode cilindertrekken wordt sinds een jaar of vijf, zes steeds vaker toegepast. Dat nu twee op de vijf woonhuizen voorzien is van beslag dat deze inbraakmethode voorkomt, is positief”, aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken.

 Extra maatregelen
In het onderzoek is ook gevraagd of en zo ja welke aanvullende beveiliging men op de voordeur heeft aangebracht. Van de woningen met een slecht beveiligd voordeurslot heeft 1 op de 13 huishoudens (7,5%) twee goede extra sloten (boven en onder de voordeur) geplaatst. Een inbreker kiest in zo’n geval meestal een makkelijker doelwit. Eén op de zes bewoners van woningen met slecht voordeurbeslag zegt een driepuntslot te hebben geplaatst. Ongeveer een derde van de respondenten heeft een extra hendeltje aan de voordeur bevestigd.
Het Verbond van Verzekeraars zet zich in voor meer veiligheid in en rond het huis. Dat doet de verzekeraarsorganisatie door samen te werken met andere partijen en door cijfers over inbraken te verzamelen, en deze te delen met politie, brandweer en consumenten. In 2014 was het Verbond een van de partijen die de Safety Deal Inbraakpreventie sloten. Deze Safety Deal staat aan de basis van de jaarlijkse Nationale Inbraakpreventie Weken, die dit jaar van 1 mei tot en met 30 juni worden georganiseerd. Meer informatie: http://stichtingnipw.nl/.

Laat een reactie achter