Masterclass 2019: Doorstarten van een onderneming

EMN gaat ook in 2019 door met het organiseren van haar Masterclasses voor de relaties uit de verzekerings- en schaderegelingsbranche. De eerste staat op de agenda voor op donderdag 14 februari 2019. De titel luidt: ‘Doorstarten van een onderneming’. Plaats van handeling is andermaal de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

In een toelichting op het gekozen thema schrijft EMN op haar website: “Wij komen het regelmatig tegen: ondernemingen waarvan de normale bedrijfsvoering ernstig is verstoord of zelfs geheel is stilgevallen als gevolg van een calamiteit. De gevolgen zijn vaak verstrekkend, zowel voor de ondernemer als voor andere betrokkenen. Het doorstarten van een onderneming na een calamiteit blijkt in de praktijk vaak lastiger en ingewikkelder dan vooraf gehoopt en ingeschat. Een (te) groot aantal ondernemers voelt zich na een calamiteit helaas genoodzaakt om het bedrijf te sluiten en/of te beëindigen.

De eerste EMN Masterclass van 2019 staat dan ook in het teken van het doorstarten van een onderneming na een calamiteit. Dat doen we aan de hand van een case: een werkelijk schadegeval bij een toonaangevend bowlingcentrum in Tilburg. Wij nemen de aanwezigen mee in het schadetraject waarbij ook een aantal juridische aspecten aan de orde zullen komen, zoals arbeidsrecht, huurrecht en zorgplicht.” 

Programma 
15.00 uur- Ontvangst 

15.30 uur – Welkomstwoord door Wim den Ouden 

15.40 uur – Presentatie Johan de Jonge (EMN) 
Presentatie Claire Houg / Rogier Visser (Certa Legal Advocaten) – Deel 1 

17.00 uur – Pauze 

18.00 uur – Presentatie Claire Houg / Rogier Visser (Certa Legal Advocaten) – Deel 2 

18.30 uur – (Na)beschouwing 

18.45 uur – Ruimte voor discussie 

19.15 uur – Afsluiting met borrel 

Wilt u aanwezig zijn bij de EMN Masterclass? Neem dan contact op met Wim den Ouden via telefoonnummer 06 229 956 09 of e-mail: wim.de.ouden@emn.nl.

Voor deze EMN Masterclass zijn bij het NIVRE 3 PE- punten aangevraagd.