Mark Vos gaat na 44 ‘Crawford-jaren’ met pensioen

Na een indrukwekkende carrière van 44 jaar bij één en hetzelfde bedrijf – Crawford & Company en rechtsvoorgangers (A.. Kiewit Experts) – gaat schade-expert Mark Vos  per 30 april a.s. met pensioen.

Op LinkedIn schrijft  Country Manager Niels de Kock: “Mark is in zijn loopbaan zeer succesvol geweest als technisch schade-expert en onderdeel van het senior management binnen Crawford. Daarnaast heeft Mark diverse andere functies bekleed, waaronder het voorzitterschap van FUEDI en was hij één van de grondleggers van het NIVRE. Gedurende de afgelopen jaren heeft mark zich beziggehouden met grote en complexe technische schades in binnen- en buitenland, en met name in Centraal- en Oost-Europa, waar hij inmiddels grote bekendheid  geniet bij zowel collega’s als relaties. We zijn Mark enorm erkentelijk voor alles wat hij in al deze jaren voor ons bedrijf heeft betekend. Mark’s besluit om met pensioen te gaan is al enige tijd geleden, voor de huidige Corona crisis, genomen en we waren  uiteraard van plan om zijn pensionering op gepast wijze uit te luiden. Wij zullen uiteraard op trachten hiervoor later in het jaar een geschikt moment kiezen.”

Vanaf 1 mei zal Rob Kleinveld, naast zijn huidige rollen in Nederland en Europa, de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse coördinatie van het Crawford-netwerk in Centraal- en Oost-Europa van Mark overnemen. Laatstgenoemde is thans doende zijn dossiers zoveel mogelijk af te ronden; de resterende zaken zullen, in overleg met Rob, worden overgedragen aan één van de collega’s. Voor vragen hierover kan men terecht bij Rob Kleinveld, Mike Jones of Niels de Kock.