Maritieme expertisezusters BMT (Surveys) en Verweij Hoebee Groep gaan samen verder in nieuwe organisatie: BMT

 

BMT (Surveys) en Verweij Hoebee Groep, twee tot dusver zelfstandig opererende maritieme expertisebureaus die allebei deel uitmaken van de wereldwijd opererende BMT Group, gaan verder als één bureau. Deze ontwikkeling valt samen met een wereldwijde herschikking van alle BMT- kantoren. Zo worden in Nederland alle bestaande vennootschappen samengebracht onder BMT Netherlands BV. Hetzelfde gebeurt bij het kantoor in Antwerpen, wat zal gaan opereren onder de naam BMT Belgium NV.

De nieuwe expertisedivisie binnen BMT is met meer dan 70 medewerkers, onder wie 45 experts, het grootste maritieme expertisebureau in Noord West Europa en behoort tot de Top 3 in de wereld. BMT zal de internationale schadeverzekeringsmarkt bedienen vanuit de vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Londen, Singapore en Melbourne. In Nederland zijn er nevenvestigingen in Den Helder, die zich op de offshore markt richten en Groningen, vanwaar de havens in het noorden van Nederland en Duitsland worden bediend. Naast de eigen organisatie, heeft BMT een wereldwijd netwerk van maritieme experts dat door een team van vijf medewerkers vanuit het Rotterdamse kantoor wordt aangestuurd.

Jeroen de Haas, algemeen directeur van de nieuwe expertisedivisie in BMT, is blij met de krachtenbundeling. “We vullen elkaar prima aan. Verweij Hoebee Groep is van oudsher vooral sterk in de segmenten binnenvaart, visserij, jachten en landmaterieel, terwijl BMT (inter)nationaal actief is in met name de sectoren zeevaart, aansprakelijkheid en goederentransport. Daarnaast zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van risk management in de scheepvaart en forensisch brandonderzoek.”

De nieuwe expertisecombinatie heeft ambitieuze plannen maar is zich tegelijkertijd ook bewust van het belang dat opdrachtgevers hechten aan de voortzetting van de vertrouwde dienstverlening en het persoonlijk contact met de experts. De Haas licht toe: “De omvang van onze organisatie stelt ons in staat om voor vrijwel elk probleem op nautisch of technisch gebied een passende expert aan te bieden. Dat is mooi, maar daarnaast zijn we ook weer niet zo groot dat we de menselijke maat en het persoonlijke contact met onze opdrachtgevers verliezen. Dat gaat zeker niet gebeuren!”.

Op het wereldtoneel is sinds een jaar of vijf al een behoorlijke herschikking van de maritieme expertise bureaus gaande en de verwachting is dat deze trend zich door zal zetten en er uiteindelijk zo’n vijf organisaties over zullen blijven die de opdrachten gaan verdelen. De Haas: “De meeste van onze concurrenten zijn inmiddels overgenomen door classificatiebureaus of verzekeraars, vaak niet ten goede. Onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid – inmiddels een unicum in de markt – ligt diep verankerd in de beginselen van BMT als een Employee Benefit Trust, zonder inmenging van externe aandeelhouders. Daarnaast staat de Nederlandse maritieme expert ook internationaal goed bekend en krijgt steeds vaker de voorkeur, zelfs bij de aanstelling van getuigen-deskundigen voor Engelse en Amerikaanse arbitrages of rechtzaken.”

Hoe gaat het nu verder? Volgens de Haas zijn de vervolgstappen helder: “Met de huidige samensmelting met Verweij Hoebee Group kunnen we stellen dat de overname van dit bedrijf, in 2013, goed is afgerond. Naar de toekomst toe zal deze overname ook zeker niet de laatste zijn. We denken vooral in de lijn van – het recent overgenomen – OBEG: kleinschalige specialistische bureaus met een loyale klantenkring en specifieke kennis die past in de vakgebieden die we meer onder de aandacht willen brengen in de toekomst, zoals brand, jachten, berging, tankers / chemie, binnenvaart en offshore.”

De komende weken worden zowel in Rotterdam als in Amsterdam de huidige twee vestigingen van BMT (Surveys) en Verweij Hoebee Groep samengevoegd. Het Amsterdamse kantoor verhuist naar een nieuw pand dichtbij het havengebied. Juan Christoffels (thans VHG) zal de leiding krijgen over het nieuwe kantoor Amsterdam evenals de kantoren Groningen en Den Helder. In Antwerpen blijft Carlos Maenhout aan het roer.

Meer informatie: https://www.bmt.org/surveys